...
Реєструйся

Зміст номера №5 – 2013


МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Наймана праця в аграрному секторі економіки

Сільське господарство — особлива галузь економіки, яка суттєво відрізняється від інших галузей. Це пов’язано як із специфікою господарювання, унікальними природно-біологічними факторами галузі, що використовує землі сільськогосподарського призначення як основний і незамінний засіб виробництва, так і зі призначенням продовольчої продукції як життєзабезпечувального фактора для всього суспільства. Тому праця у цій сфері об’єктивно потребує особливого правового регулювання. При цьому праця членів кооперативів та їх об’єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, працівників підприємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами. Детальніше — у матеріалі…

Маценко Тамара
Трудові права та обов’язки аптечних працівників

Аптеки, як правило, мають статус підприємства. Лікарняні аптеки є структурними підрозділами лікарень, диспансерів, інших лікувальних закладів. Професійна діяльність аптечних працівників має свої особливості, у дечому відмінні від діяльності медичних працівників. Разом з тим слід взяти до уваги, що норми трудового законодавства України обов’язкові для всіх установ, підприємств, організацій незалежно від форм власності і видів діяльності, у т. ч. і для працівників приватних аптек.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Шаботинський Валентин
Випадки відсторонення від роботи, передбачені законодавством

Як повинна діяти кадрова служба щодо обліку робочого часу, оплати праці, звільнення з роботи працівника, якщо працівника відсторонили від роботи? Важливими тут є підстави для такого відсторонення. Законодавством передбачено правило, за яким роботодавець може відсторонити працівника від роботи, а порядок відсторонення працівника від роботи регулюється понад 20 законами і підзаконними нормативними актами. Скажімо, власник може відсторонити працівника від посади на підставі рішення слідчого судді без виплати заробітної плати, це може статися навіть під час хвороби працівника. А що відбувається, якщо громадянинові завдано шкоди внаслідок незаконного засудження, незаконного притягнення як обвинуваченого, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення під час розслідування чи судового розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують права громадян? А що проставляти в табелі обліку використання робочого часу, який є підставою для нарахування заробітної плати? Про це все йдеться у статті.

ПОДІЯ

«КАДРОВИК РОКУ’2012». Нагородження переможців і фіналістів конкурсу
Беззаперечним переможцем конкурсу і володарем звання «КАДРОВИК РОКУ’2012» став Анатолій Іванович Нешва, заступник ученого секретаря — старший інспектор з кадрів ДП «Науково-технічний комплекс статистичних досліджень», м. Київ.
Лише кілька балів не вистачило до перемоги Юрію Борисовичу Васильєву, начальнику відділу кадрів Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук України, м. Харків, котрий виборов у конкурсі ДРУГЕ МІСЦЕ.
Уперше в історії конкурсу склалася ситуація, що у двох номінаціях було обрано по два переможці. У номінації «ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО» ними стали: Володимир Степанович Бовкун, завідувач відділу кадрів Управління адміністративних будинків ГФД Секретаріату Кабінету Міністрів України, м. Київ, та Юлія Юріївна Юзова, головний спеціаліст з кадрових питань Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації.
У номінації «КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО» перемогу розділили: Наталія Анатоліївна Антонова, заступник начальника відділу по роботі з персоналом СП ТОВ «Модерн-Експо», м. Луцьк, та Юлія Євгенівна Фоміна, начальник відділу кадрів ТОВ «Спецмехсервіс», м. Полтава.
У номінації «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» не було конкурентів Марині Володимирівні Бочковій, директору з персоналу ПАТ «Донецький завод гірничорятувальної апаратури».

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Васильова Зоя
Курс «Трудове законодавство: через прості знання — до складних практичних рішень». Заняття 5. Трудовий та цивільно-правові договори: відмінність і правові наслідки

Чому важливо знати, чим відрізняється трудовий договір від цивільно-правових договорів: договору підряду, договору доручення, авторського договору та інших цивільно-правових договорів. Відповідь може випливати із застереження: «Укладення роботодавцем з працівником цивільно-правового договору замість трудового договору є грубим порушенням трудових прав працівника». Отже, щоб не порушувати трудових прав працівників, роботодавцеві треба чітко уявляти ці відмінності, адже трудовий і цивільно-правовий договори по-різному укладаються, змінюються, розриваються та створюють відмінні один від одного правові наслідки. Наводяться зразки текстів цих договорів.

Рожнов Віктор
Курс «Кадрове діловодство: для початківців і профі». Заняття 5. Оформлення додаткової роботи поза межами укладеного трудового договору, переведення/переміщення працівників на іншу роботу

Форми додаткової роботи поза межами укладеного трудового договору: суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника на сьогодні в Україні не мають законодавчого визначення, відсутні і нормативні акти щодо механізму їх застосування. Якими ж документами керуватися при оформленні додаткової роботи?
У статті розглядаються особливості переведення на іншу роботу (посаду) на тому самому підприємстві, на інше підприємство, в іншу місцевість, на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, на іншу роботу для відвернення обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, у разі простою, на легшу роботу, на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років та багато іншого. Крім того наведено зразки оформлення рішень про переведення і переміщення.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Клименко Антоніна
Про відпустку викладачеві

Надано відповідь на запитання читача: «Викладач був у відпустці в лютому. Скільки днів надавати йому оплачуваної відпустки в липні — серпні, тобто в канікулярний період, та чи впливає це на допомогу на оздоровлення? Під час канікул викладач не має роботи в академії. Кафедри, кабінети, лабораторії, аудиторії опломбовуються, вимикається електроенергія, вода. Якщо вважати, що він у канікулярний період «працює», тоді викладач за цей період отримує незаконно заробітну плату, чи не так?»

СУДОВА ПРАКТИКА

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про визнання незаконним наказу про звільнення, поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди» від 27 лютого 2013 року

ДІЛОВОДСТВО

Загорецька Олена
Методика розроблення галузевих переліків документів

У матеріалі йдеться про призначення галузевих переліків, їх структуру, розповідається, яка документація до них увіходить, яким вимогам мають відповідати, з яких етапів складається підготовка номенклатур справ, як побудувати класифікаційну схему переліку, погрупувати установи галузі, визначити кількість табличних граф та сформулювати заголовки до статей, визначити строки зберігання документів та скласти довідковий апарат, зазначається, коли галузевий перелік набуває чинності.
Стаття стане у пригоді працівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших центральних установ країни, що мають мережу підпорядкованих підприємств, установ і організацій, при розробленні галузевих переліків документів.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

• Підприємство, готуючи робітників для власних потреб, навчає учнів робітничих професій. Організацію навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації покладено на бюро підготовки кадрів служби персоналу. Викладачі теоретичного та інструктори виробничого навчання мають потрібну освіту, навчалися за педагогічним мінімумом у Дніпропетровському інституті профрозвитку та освіти. Навчальні плани та програми розроблено, узгоджено й затверджено згідно із законодавством з питань професійно-технічної освіти. Чи треба отримувати підприємству ліцензію на проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників у зв’язку з набуттям чинності 5 лютого 2012 року Законом України «Про професійний розвиток працівників»?

• За яким тарифним розрядом нараховувати заробітну плату працівникам будинку дитини згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 5 жовтня 2005 року № 308/ 519, а саме:            

— інженерові з охорони праці з дипломом спеціаліста;        
— сестрам медичним груп та ізоляторів, сестрам медичним з дієтичного харчування, з масажу, з лікувальної фізкультури, фізіотерапевтичного кабінету вищої (першої, другої) кваліфікаційної категорії або без категорії?

• Як правильно надати допомогу на оздоровлення медичним працівникам згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 524 під час надання щорічної відпустки? Якщо працівниця працює на 0,75 ставки сестрою медичною функціональної діагностики, то вона має право отримати повний посадовий оклад чи пропорційно 0,75 ставки до зайнятої посади? А якщо на 0,5 чи 0,25 ставки?               

• Чи треба проводити атестацію начальника дільниці (ЖЕКу), який пропрацював на цій посаді п’ять років, а в березні 2011 року був переміщений на посаду начальника іншої дільниці цього ж підприємства?

• Чи має проводитися атестація виконувача обов’язків директора підприємства, який безперервно півтора року працював на цій посаді, тобто вже став постійним працівником?

• На державному підприємстві було проведено атестацію працівників керівного складу згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року № 1571. Чи вважається така атестація правомочною, якщо на час її проведення вже діяв Закон України «Про професійний розвиток працівників»?

УСЕ ПРО ПЕНСІЇ

Шамбір Наталія
Призначення і виплата пенсій по-новому (Закінчення)

Особі призначено пенсію: що їй при цьому треба знати? Вона має бути поінформована про дату, місце виплати, можливість одержати пенсію за довіреністю, про те, як виплачується пенсія працюючому пенсіонерові, особі, яка перебуває в місцях позбавлення волі, під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні, дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні, а також про те, коли виплата пенсії припиняється і чи можуть провадитися відрахування з пенсії. Наведено показники середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих у галузях національної економіки, за 1958–1991, 1992–2002 та 2003–2011 роки, що застосовуються під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до статей 40 і 43 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Єременко Ірина
Порядок заповнення листка непрацездатності

Правильне заповнення листка непрацездатності має важливе значення, бо підтверджує поважність причини відсутності працівника на роботі і дає підстави для отримання ним допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, які виплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця. Порядок заповнення листка непрацездатності визначає Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності. Послідовно розповідається про те, як заповнюється листок непрацездатності в медичному закладі, за місцем роботи хворого, табельником, у відділі кадрів, як обчислюється страховий стаж для оплати листка непрацездатності, як заповнюється листок непрацездатності комісією із соціального страхування та в бухгалтерії.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» від 13 лютого 2013 року № 115

• Наказ Міністерства соціальної політики України «Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2013 рік» від 31 січня 2013 року № 35

• Лист Міністерство охорони здоров’я України «Щодо порядку огляду на стан сп’яніння» від 28 березня 2013 року № 3.22-17/327/8725

• Оглядовий лист Вищого господарського суду України «Про практику вирішення спорів, пов’язаних із виконанням договорів підряду (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» від 18 лютого 2013 року № 01-06/374/2013