Передплати журнал

Механізм внесення виправлень до трудової книжки


Мінсоцполытики у листі № 54/06/186-13 нагадало, що відповідно до п. п. 6.1 і 7.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, при виписуванні трудової книжки, вкладиша до неї чи її дубліката власник або уповноважений ним орган справляє з працівника суму її вартості. У разі неправильного первинного заповнення трудової книжки або вкладиша до неї, а також псування їх бланків внаслідок недбалого зберігання вартість зіпсованих бланків сплачується підприємством.

На зіпсовані під час заповнення бланки трудових книжок і вкладишів до них складають акт за формою, затвердженою наказом Мінстату України від 27.10.95 р. N 277 (зі змінами).

Виходячи з наведеного, у разі неправильного первинного заповнення трудової книжки зіпсований бланк знищують.

Згідно з п. 2.13 Інструкції зміна записів у трудових книжках про прізвище, ім’я, по батькові і дату народження виконується власником або уповноваженим ним органом за останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтва про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну прізвища, ім’я та по батькові тощо) і з посиланням на номер і дату цих документів.

Зазначені зміни вносять на першій сторінці трудової книжки. Однією рискою закреслюють, наприклад, прізвище, що внесено з помилкою, записують правильне з посиланням на відповідні документи на внутрішньому боці обкладинки і завіряють підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженої ним особи і печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів.

Під уповноваженим органом слід розуміти відділ кадрів або інший підрозділ установи, який здійснює оформлення приймання та звільнення працівників, або відповідальну особу установи, на яку покладено обов’язок ведення трудових книжок працівників (посадовою інструкцією).

Це пов’язано з необхідністю належного оформлення трудової книжки (п. п. 2.12, 2.5, 2.4, 4.1), її зберігання (п. 6.2 Інструкції) та обліком трудових книжок (абз. 3 пп. “б” п. 7.1 Інструкції).