Мінекономіки пропонує по-новому вирішувати трудові спори


Медіацію розглядають як позасудову процедуру врегулювання індивідуального трудового спору шляхом переговорів між його сторонами

Мінекономіки розробило черговий законопроєкт, який має переписати частину норм «застарілого» Кодексу законів про працю. Цього разу йдеться про проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури вирішення індивідуальних трудових спорів».

Передусім він пропонує альтернативний спосіб вирішення індивідуальних трудових спорів, залучивши до цього процесу медіаторів.

Процедура медіації здійснюватиметься за взаємною згодою сторін індивідуального трудового спору. Для цього сторони індивідуального трудового спору укладатимуть з медіатором (медіаторами) договір про медіацію.

Водночас оновлять строки звернення до місцевих судів за вирішенням індивідуальних трудових спорів.

Працівник зможе звернутися до місцевого суду з позовом про:

— вирішення індивідуального трудового спору, в тому числі щодо незаконного, на його думку, припинення трудового договору, в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав;

— стягнення належних йому сум зарплати, гарантійних та компенсаційних виплат протягом року з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення.

Якщо сторонами індивідуального трудового спору була ініційована процедура медіації, однак мирова угода за її результатами не була укладена, вони зможуть звернутися із заявою про вирішення індивідуального трудового спору до місцевого суду у місячний строк, з дня отримання акту про відмову сторін від підписання мирової угоди, складеного медіатором (медіаторами).

Матеріали до теми


Відпустка без збереження заробітної плати під час воєнного стану за ініціативою роботодавця
Розділом VI Закону України від 15 листопада 1996 №504/96-ВР «Про відпустки» зі змінами (далі – Закон № 504) передбачено надання працівникові ...