На чиє ім’я директор підприємства пише заяву про надання щорічної основної відпустки і як правильно оформити відповідний наказ?


КАДРОбудні. П’ятниця. Відпустки

На чиє ім’я директор підприємства пише заяву про надання щорічної основної відпустки і як правильно оформити відповідний наказ?

Заява не пишеться. У наказі про надання щорічної відпустки зазначається «Відбуваю у щорічну основну відпустку…»

Директор підприємства, як і всі інші працівники, має право на щорічну відпустку (ст. 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР). Така відпустка оформляється наказом від його імені, тобто від першої особи. Наказ підписує директор.

На нашу думку, директор не може сам собі наказати йти у відпустку, а тому в наказі доцільно написати:

Відбуваю у щорічну основну відпустку…

Чи зобов’язаний роботодавець установити на прохання головного електрика, що є опікуном десятирічної дитини, неповний робочий день (5 год.)?

Так, зобов’язаний.

Робочим часом вважається встановлений законом або угодою сторін час, протягом якого працівники згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку й умовами трудового договору повинні виконувати свої трудові обов’язки. Згідно зі статтею 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень. Водночас підприємства та організації можуть установлювати в колективному договорі меншу норму тривалості робочого часу.

Крім того, відповідно до статті 56 КЗпП за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватися як під час прийняття на роботу, так і згодом неповний робочий час (день або тиждень).

На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, у т. ч. таку, що перебуває під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний установити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Згідно зі статтею 1861 КЗпП власник або уповноважений ним орган також зобов’язаний установити неповний робочий час на прохання батька, який виховує дітей без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), опікуна (піклувальника), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.

Оплата праці працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...