Реєструйся

Надбавка за вислугу років медпрацівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я


У листі N 11.02-07/21/20947 від 15.07.2013 р. Міністерство охорони здоров’я надало роз’яснення щодо надбавки за вислугу років медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Надбавка за вислугу років медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я встановлюється у порядку (далі – Порядок N 1418) згідно з яким до стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки за вислугу років, включається, зокрема:

– час строкової військової служби, якщо працівник до призову на військову службу працював на посадах лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, визначених у пункті 3 цього Порядку, в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, і протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу на одну із зазначених посад в державному або комунальному закладі охорони здоров’я;

– час військової служби, служби в органах і підрозділах цивільного захисту, служби у Держспецзв’язку, служби у підрозділах Держспецтрансслужби, служби осіб рядового і начальницького складу на зазначених у пункті 3 цього Порядку посадах у Збройних Силах, інших військових формуваннях та правоохоронних органах України і колишнього СРСР (зміни внесені до Порядку N 1418 постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 23).

Отже, до стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки за вислугу років, включається виключно час військової служби на посадах, зазначених у пункті 3 Порядку N 1418, а саме:

• керівників закладів охорони здоров’я, їх заступників із числа лікарів;

• заступників головного лікаря з медсестринства, керівників структурних підрозділів із числа лікарів;

• головних медичних сестер;

• лікарів усіх спеціальностей;

• професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;

• керівників фармацевтичних (аптечних) закладів, їх заступників;

• керівників структурних підрозділів із числа провізорів і фармацевтів;

• провізорів усіх спеціальностей;

• фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою усіх спеціальностей;

• помічників ентомолога.