Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Нова методика розроблення професійних стандартів

Дата публікації: 28.02.2018

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів» від 31 травня 2017 року № 373 та пункту 3 Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016–2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 1077-р, наказом Міністерства соціальної політики України від 22 січня 2018 року № 74 затверджено Методику розроблення професійних стандартів (далі — Методика).

Ця Методика визначає загальні вимоги розроблення професійних стандартів з метою надання методичної допомоги роботодавцям, їхнім організаціям та об’єднанням, галузевим (міжгалузевим) радам, центральним органам виконавчої влади, науковим установам, іншим заінтересованим суб’єктам у забезпеченні єдиного підходу та дотримання об’єктивності під час розроблення професійних стандартів та забезпечення якості проведення їх перевірки.

В зазначеному документі надано визначення термінів: вид професійної діяльності, вид трудової діяльності, загальні компетентності, кваліфікація, кваліфікація повна, кваліфікація часткова, компетентність, одиниця професійного стандарту, професійна кваліфікація, професійна назва роботи, професійні компетентності, професійний стандарт, професія, розробники професійних стандартів, суб’єкти перевірки, трудова функція тощо.

У наказі детально розглядається, як правильно розробити структуру та зміст професійного стандарту, який порядок розроблення проекту професійного стандарту.

У документі також наведено приклади оформлення професійного стандарту певних професій і зразок оформлення та наповнення професійного стандарту.

Джерело: www.ligazakon.ua

Видання для кадровиків Журнали реєстрації