Обов’язкові підстави для проведення атестації робочих місць


Атестація проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому (п. 1 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442).

Правовою основою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони та гігієни праці, Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких надає право на пенсію за віком на пільгових умовах (остання редакція затверджена постановою КМУ від 24.06.2016 № 461), Список виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290, Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 № 163.

Отже, насамперед необхідно перевірити, чи професія (посада) наявна в будь-якому з перелічених вище Списків. Тобто наявність робіт, професій (посад) у зазначених вище Списках є обов’язковою підставою для проведення атестації.

Водночас приймає рішення про доцільність проведення атестації на конкретному робочому місці атестаційна комісія підприємства (організації). Відповідне роз’яснення розмішено на сайті управління Держпраці в Кіровоградській області.

Джерело: Сайт управління Держпраці в Кіровоградській області

Видання для кадровиків