Оформлення стажування та випробування на підприємстві

Дата публікації: 14.08.2019

Серед суб’єктів господарювання часто трапляються типові помилки, які допускають роботодавці під час оформлення працівників, їх навчання, випробування та стажування. Держпраці у Вінницькій області роз’яснює з цього приводу.

Стажування студентів

Проходити стажування за професією (спеціальністю) на підприємствах мають право студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, за якою здобувається освіта (ст. 29 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI).

Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки.

У такому випадку стажування оформлюють договором, типова форма якого затверджена постановою КМУ від 16 січня 2013 року № 20.

Стажування безробітних

Іншим випадком, коли чинним законодавством передбачається можливість стажування особи, є випадок профпідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних.

Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затверджений наказом Мінсоцполітики України, МОН України від 31 травня 2013 року № 318/655.

Тобто без укладення трудового договору, на стажування можна взяти лише студента та безробітного. Всі інші випадки — має бути трудовий договір.

Випробування

Випробування встановлюється з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Умова про випробування повинна бути відображена у наказі (розпорядженні) про прийняття цього працівника на роботу. У період випробування на таких працівників поширюється всі вимоги законодавства про працю (відповідно до ст. 26 КЗпП).

Тобто, у випадку з випробуванням, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу.