...
Реєструйся

Охорона праці: роботодавець зобов’язаний вживати заходи для полегшення умов праці працівників


Ким встановлюється діагноз гострого професійного захворювання (інтоксикації)?

Діагноз гострого професійного захворювання (інтоксикації) встановлюється лікарем закладу охорони здоров’я, до якого звернувся пацієнт за медичною допомогою, в разі наявності інформації (від пацієнта або інших осіб), що захворювання може бути спричинене впливом факторів виробничого середовища та трудового процесу — частина перша пункту 1 Інструкції про застосування переліку професійних захворювань, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2000 року № 374/68/338, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 січня 2001 за № 68/5259.

Читайте також: Щодо виконання робіт під час повітряної тривоги

 

Про обов’язки роботодавця щодо дотримання правил охорони праці

Роботодавець повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, здійснювати заходи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню), уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

Читайте також: Періодичність психіатричних оглядів залежатиме від виду діяльності працівників

Роботодавець зобов’язаний вживати заходів для полегшення і оздоровлення умов праці працівників шляхом впровадження сучасних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, кращого досвіду з охорони праці, зниження та усунення запиленості і загазованості повітря у виробничих приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромінювань тощо.

Читайте також: Нещасний випадок на виробництві і перерахування страхових виплат

Джерело: Управління Держпраці

Передплата

Матеріали до теми


Сектор психосоціальної підтримки інформує, як керівнику підтримати працівників
Як керівник ти маєш багато можливостей, щоб підтримувати ментальне здоров’я своїх працівників.   П’ять основних порад керівникові Розкажи персоналу про ...
Розмір одноразової допомоги потерпілому внаслідок випадку на виробництві
Сума одноразової допомоги потерпілому через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, який ...