...
Реєструйся

Окремі питання, пов’язані з набуттям чинності Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”


ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ
ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від
17.02.2011 р. N 01-16-273

Окремі
питання, пов’язані з набуттям чинності Закону України “Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

У зв’язку із введенням
в дію Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 N 2464
надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду
за тимчасової втрати працездатності суттєвих змін не зазнало.

Згідно абзацу 1 частини
1 статті 35 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням” від 18.01.2001 N 2240-III (далі – Закон N 2240)
допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального
забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати.
Також, згідно абзацу 1 частини 1 статті 38 Закону N 2240 допомога по вагітності
та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення,
яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами.

Частиною другою статті
35 Закону N 2240 встановлено, що допомога по тимчасовій непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на
виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим
особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення
працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією
інвалідності. Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві,
здійснюється за рахунок коштів роботодавця.

Відповідно до абзацу 2
частини 1 статті 38 Закону N 2240 допомога по вагітності та пологах
застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до
пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей –
70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1 – 4 категорій осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та
пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 – до
пологів та 90 – після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно
та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів
відпустки, фактично використаних до пологів.

Слід зазначити, що
середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах
обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26.09.2001 N 1266, який на данний час залишився без змін.

Згідно із частиною
четвертою статті 6 Закону N 2240 передбачено, що особам, які підлягають
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, видається
свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яке є єдиним
для всіх видів страхування.

Порядок видачі та
зразок свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 5 Порядку
видачі та зразка свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2000
р. N 1306 “Про затвердження Порядку видачі та зразка свідоцтва про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Порядок N
1306), визначено, що реєстрація застрахованих осіб, персоніфікований облік
відомостей про них та оформлення свідоцтв про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (далі – страхове свідоцтво) здійснюється органами
Пенсійного фонду України.

Відповідно до пункту 2
Порядку N 1306, страхове свідоцтво є документом суворої звітності, що
підтверджує право застрахованої особи на одержання послуг та матеріального
забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Підстав для відмови у
наданні матеріального забезпечення застрахованим особам у разі відсутності у
неї зазначеного свідоцтва чинним законодавством не передбачено.

Підставою для
призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах,
відповідно до статті 51 Закону N 2240, є виданий у встановленому порядку листок
непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – копія листка
непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою роботодавця за
основним місцем роботи.

Згідно із статтею 52
Закону N 2240 документи для призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів
з дня їх надходження, про що комісією (уповноваженим) із соціального
страхування на підприємстві приймається рішення про призначення матеріального
забезпечення. Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах
виплачується у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений
для виплати заробітної плати.

Законом України
“Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування” від 08.07.2010 р. N 2464, який набрав чинності з 1
січня 2011 року, внесені зміни до статті 21 Закону України “Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від
18.01.2001 р. N 2240 (далі – Закон України N 2240).

На виконання частини
першої статті 21 Закону N 2240 постановою правління Фонду від 22.12.2010 N 26
затверджено Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим
особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року за N 111/18849 та опублікований
04.02.2011 в “Офіційному віснику України” N 6.

Зазначеним Порядком
затверджено форму заяви-розрахунку, яка подається страхувальником до робочого
органу Фонду для здійснення фінансування матеріального забезпечення за рахунок
коштів Фонду.

Відповідно до частини
другої статті 21 Закону N 2240 для зарахування страхових коштів Фонду
страхувальник – роботодавець має відкрити окремий рахунок у банку в порядку,
встановленому Національним банком України (Державним казначейством України).

Роз’яснення щодо
відкриття страхувальниками-роботодавцями окремих рахунків надавалися листами
Національного банку України від 14.12.2010 р. N 25-111/2972-22535 та Державного
казначейства України від 30.12.2010 N 1704/3353-24549.

Фінансування
страхувальників на ці рахунки здійснюється робочими органами відділень Фонду
відповідно до заяв-розрахунків, які містять інформацію про нараховані
застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами, та подаються
в міру опрацювання документів, поданих застрахованими особами, протягом
десяти робочих днів
. У заяві-розрахунку необхідно зазначати повну
нараховану суму допомоги з урахуванням обов’язкових утримань (податок з доходів
фізичних осіб, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, які утримуються з суми допомоги по тимчасовій непрацездатності),
яка в подальшому має бути відображена у звітності по коштах Фонду.

Постанова правління
Фонду від 22.12.2010 N 26 “Про затвердження Порядку фінансування страхувальників
для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності” та
роз’яснення стосовно питань, пов’язаних із фінансуванням страхувальників (лист
виконавчої дирекції Фонду від 13.01.2011 N 01-16-45) розміщені на веб-сайті
Фонду та в системі інформаційно-правового забезпечення “ЛІГА:ЗАКОН”.

Окрім того,
повідомляємо, що Фондом відповідно до Тимчасового розпису доходів і видатків
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на I квартал
2011 року, затвердженого наказом виконавчої дирекції Фонду від 29.12.2010 N
179-ос, здійснюється своєчасне та повне перерахування коштів виконавчим
дирекціям відділень Фонду для фінансування страхувальників для надання застрахованим
особам матеріального забезпечення згідно заяв-розрахунків. Станом на 17.02.2011
з початку року профінансовано страхувальників у сумі 334,7 млн. гривень.

Крім того, станом на
01.01.2011 року сума заборгованості перед страхувальниками становила 752 млн.
гривень. Протягом січня та лютого поточного року зазначена заборгованість була
зменшена на 270,1 млн. грн. та становить на 17.02.2011 року 481,9 млн. гривень.

Питання, які стосуються
видачі страхових свідоцтв, відносяться до компетенції Пенсійного фонду України.

 

В. о.
директора
 

Е. Д.
Ушаков
 

Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...