...
Реєструйся

Зміст №4, 2011


УВАГА! Вартість передплати на “Довідник кадровика” на ІІ півріччя НЕ ЗМІНЕНО!

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Микола БОЙКО
Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця: додаткові підстави (п. 1 і 11 ст. 41 КЗпП) (Продовження)
Трудовий договір з ініціативи роботодавця може бути розірваний, крім загальних підстав, передбачених статтею 40 КЗпП, також у випадках, передбачених статтею 41 КЗпП. Ці підстави, застосовувані лише за певних умов і до певних категорій працівників, вважаються додатковими, як-от, розірвання трудового договору з ініціативи власника у разі одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником та розірвання трудового договору з ініціативи власника у разі винних дій керівника, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася невчасно. Автор висвітлює питання про те, які саме підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця вважаються додатковими, яке порушення трудових обов’язків вважається грубим, хто може звільнити за пунктом 1 статті 41 КЗпП керівника підприємства, яку категорію керівних працівників можна звільнити за пунктом 1 статті 41 КЗпП, які категорії працівників державних органів можуть бути звільнені за пунктом 1 статті 41 КЗпП, чи потрібна згода профспілкового органу на звільнення за пунктом 1 статті 41 КЗпП, кого і за які порушення можна звільнити за пунктом 11 статті 41 КЗпП, за яких умов можливе звільнення за пунктом 11 статті 41 КЗпП.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Вікторія КУЗЬМЕНКО, Сергій КРАВЦОВ
Зміст та оплата праці працівників кадрових служб: сьогодення та майбутнє
На сьогодні оплата праці працівників окремих галузей бюджетної сфери здійснюється виходячи з норм Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. За якими тарифними розрядами оплачується праця працівників кадрових служб державних підприємств? Чи ефективна така тарифікація? Як можна заохочувати кадровиків? Які зміни в оплаті праці чекають на них у майбутньому? Про це та інше — у статті…

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Ірина ЄРЕМЕНКО
Які зміни відбулися у 2011 році в порядку оплати листків непрацездатності?
З 1 січня 2011 року змінився порядок фінансування листків непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, оскільки з цієї дати повністю ліквідовано механізм виплати матеріального забезпечення застрахованим особам шляхом «взаємозаліку», яким передбачалася можливість виплати матеріального забезпечення, передбаченого Законом № 2240 від 18 січня 2001 року, роботодавцем за рахунок сплачених до Фонду страхових внесків. Постановою правління Фонду від 22 грудня 2010 року № 26 було затверджено Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, який набрав чинності з 4 лютого 2011 року. Роз’яснення до зазначеного Порядку знайдете у цьому матеріалі.

СУДОВА ПРАКТИКА

 • Ухвала Верховного Суду України «Про приведення колективного договору підприємства у відповідність до законодавства України та притягнення керівників підприємства до адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства про працю» від 12 травня 2010 року
 • Ухвала Вищого адміністративного суду України «Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди» від 1 квітня 2010 року № К-6764/07

 

ДІЛОВОДСТВО

Віктор РОЖНОВ
Трудові книжки. Оформлення, внесення і зміна записів, облік, зберігання
Автор розпочинає цикл матеріалів, присвячених оформленню, внесенню і зміні записів, обліку та зберіганню трудових книжок працівників. Зі статті ви дізнаєтеся, як правильно оформити вкладиш до трудової книжки та дублікат, чи можна вносити записи російською мовою та які записи потрібно завіряти печаткою підприємства (кадрової служби). Крім цього, автор розглядає деякі особливості внесення записів про роботу працівника у фізичної особи, роботу за сумісництвом, про час, термін і місце підвищення кваліфікації, одержання особою допомоги по безробіттю та припинення її виплати, а також записів до трудової книжки особи, яка відбула виправні роботи без позбавлення волі, та працівника, засудженого до покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, тощо. Матеріал ілюстровано відповідними зразками записів у трудовій книжці.

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ОБЛІК КАДРІВ

Сергій ДУДКЕВИЧ
Автоматизація обліку персоналу на підприємстві (Продовження)
Програма «Кадри», про яку йде мова в статті, з погляду розробника, повністю задовольняє службові потреби й очікування — автоматизує працю користувача програми, оптимізує виконання ним службових обов’язків, максимально відповідає критеріям якості, які висуваються до неї. Користувач програми має можливість заносити до програми й вести облік інформації, яка є обов’язковою або яка може йому знадобитися в роботі, швидко знаходити цю інформацію, систематизувати й обробляти її як звіти або відомості, вчасно отримувати від програми контрольну інформацію — нагадування про строки і неодмінні до виконання дії, мати можливість формувати документи за наявною в програмі інформацією та у визначеній національним законодавством формі. Розробник намагався зберегти найбільш зручне й ефективне співвідношення між великою кількістю полів для занесення інформації та легкістю і гнучкістю самого процесу занесення даних.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • Чи потрібно ознайомлювати працівників підприємства про його реорганізацію шляхом приєднання?
 • Як компенсувати заборгованість працівникам, які не використали відпустки за кілька років, при реорганізації юридичної особи шляхом приєднання?
 • У штатному розписі державного медичного закладу в планово-економічному відділі передбачено 3 посади провідного економіста та 1,5 посади економіста I категорії. У відділі працює 3 працівники на посаді провідного економіста, 1,5 посади — вакантні. Працівники, котрі працюють на посадах провідних економістів, отримують надбавки у розмірі 50 % за складність, напруженість у роботі з фонду економії заробітної плати. Чи можна розподілити вакантні 1,5 посади економіста I категорії між цими працівниками — по 50 % на умовах суміщення посад — і на підставі яких документів?
 • Управління пенсійного фонду, крім основних документів, визначених законодавством, вимагає у працівників, які мають право на пільгову пенсію за Списками № 1 і 2, довідку, у якій би зазначалося, чи перебував працівник у відпустці без збереження заробітної плати або у відпустці для догляду за дитиною за весь період роботи, скажімо з 1975 по 2010 рік. Чи правомірні такі дії?
 • Працівник віднедавна зайнятий на роботах, передбачених Списками № 1 і 2, менше ніж на 80 %. Виходить, він перестає мати право на пенсію за віком на пільгових умовах. Яким документом ці зміни оформити — наказом по підприємству чи якимось іншим?
 • Чи можна встановити доплату за виконання обов’язків відсутнього працівника (через хворобу, відпустку, навчання тощо) начальникові відділу без звільнення від основної роботи, обумовленої трудовим договором, якщо підприємство госпрозрахункове і має кошти?
 • Працівник (керівник спортивного гуртка) центру дитячої та юнацької творчості бажає вийти на пенсію за вислугу років. Має вищу освіту (кваліфікація — вчитель фізичного виховання), загальний педагогічний стаж становить 29 років. До відділення Пенсійного фонду України було подано відповідні документи, однак працівник Фонду зазначив, що період роботи на посаді тренера-викладача дитячо-юнацької спортивної школи міського відділу освіти не дає права на отримання надбавки за вислугу років, відповідно, і на пенсію за вислугу років. Згідно з Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 78, тренери-викладачі ДЮСШ мають право на одержання надбавки за вислугу років. Чому стаж роботи за цією посадою не дає права на призначення пенсії за вислугу років?
 • Чи можна отримати ліцензію про надання освітніх послуг з професійно-технічного навчання на виробництві на необмежений термін? Чи потрібно продовжувати раніше отриману ліцензію на цей вид діяльності (термін дії — з 22 червня 2006 року до 1 липня 2011 року), якщо підприємство не планує розширювати перелік професій, стосовно яких надаватиме послуги з професійно-технічного навчання?

 

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Олег ТАТАРІНОВ
Завдання та обов’язки фахівців з управління персоналом: зарубіжний досвід
Кадрові агенції та служби, що існують в Україні, для того, щоб відповідати сучасним вимогам, повинні підвищити наукову обґрунтованість роботи з персоналом, відшукати ефективні кадрові технології, оновити управлінські кадри, розробити й використати дієві механізми формування та реалізації кадрової політики. Ураховуючи складність, тривалість і багатоступеневість цього процесу, важливо вдатися до досвіду провідних країн Європейського Союзу. Зокрема, варто розглянути підходи щодо професійних стандартів і відповідних компетенцій фахівців з управління персоналом у деяких країнах із континентальною та англосаксонською системами права, аби, не копіюючи успішні моделі професійних стандартів підготовки кадрових працівників, адже кожна країна має свої, лише їй притаманні особливості, розробити власну національну систему професійних стандартів HR-менеджменту, яка би відбивала реалії нашої країни. Автор цього матеріалу допоможе розібратися в тому, які рівні професійних стандартів і вимоги до фахівців з управління персоналом існують у Великій Британії і Німеччині, котрі варто вивчати й упроваджувати, не забуваючи при цьому накопичувати й аналізувати власний досвід роботи з українськими працівниками.

Олександр КЛИМЕНКО
Визначення назв посад на українських підприємствах іноземного типу
В Україні все більше з’являється нових підприємств, які є спільними з великими іноземними компаніями або дочірніми структурами таких компаній. Попри іноземне походження таких підприємств, якщо вони діють на українській території і є юридичними особами, утвореними згідно із законодавством України, вони мають дотримуватися трудового законодавства України, зокрема, з питань наймання персоналу та відповідного оформлення кадрової документації. На жаль, у таких випадках кадровикам часто доводиться стикатися з труднощами, пов’язаними з тим, що іноді існують значні розбіжності між системами професійної класифікації в окремих зарубіжних країнах (до яких звикли керівники HR-департаментів материнських компаній) та національною системою професійної класифікації в України. На які ж саме розбіжності варто звертати увагу українському кадровикові у випадках, коли назви посад у таких компаніях, завдання та обов’язки працівників, а також кваліфікаційні вимоги до них певною мірою відповідають тим принципам і правилам класифікації, на базі яких побудовано професійно-класифікаційні системи зарубіжних країн, зокрема, Великої Британії, Австралії, США і Канади.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Сергій МЕЛЬНИК, Віталій МАТРОСОВ, Денис ЧУМАКОВ
Удосконалення системи надання роботодавцями соціальних пакетів як складової соціального захисту працівників
Соціальний пакет — що це таке? Що стоїть за цим словосполученням? Хто отримує соціальний пакет і чим він наповнений? Більшість із нас, імовірно, теоретично знайомі із цим поняттям, дехто навіть може вважатися щасливцем, що отримує такий пакет. Але є серед нас і ті, хто знає про нього не з чуток. Виявляється, цією проблемою переймаються в наукових інститутах, вивчають вітчизняний і зарубіжний досвід, обізнані, як працює у сучасній Україні система наповнення і надання соціального пакета. А вона має стихійний і нефіксований характер, оскільки у соціально-трудовий сфері існують суттєві недоліки, і тому наповнення і надання соціального пакета на підприємствах (як приватних, так і державних) не відповідає нормам і реаліям сучасного життя. Вчені стверджують, що наповнення соціального пакета є важливим показником соціально-трудової сфери щодо ступеня розвиненості, збалансованості й перспективності. В Україні, на жаль, бракує чітких механізмів запровадження соціального пакета і не визначено форми, які б були законодавчо закріплені й регламентовані на державному рівні. Державна установа Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики України здійснила відповідне дослідження, на підставі якого підготувала проект Концепції розробки та запровадження системи надання роботодавцями соціальних пакетів як складової соціального захисту працівників, який пропонується для ознайомлення читачам журналу.

Любов ЧЕРВІНСЬКА
Використання нестандартних форм зайнятості персоналу
Останнім часом, в умовах кризового стану і прискореного формування ринку праці України, роботодавці задля скорочення витрат на персонал усе частіше намагаються обійти трудове законодавство, підміняючи трудовий договір цивільно-правовим, і залучають до роботи тимчасових працівників ззовні. Пропонуємо ознайомитися з означеною формою зайнятості, дізнатися, для яких фахівців і в яких проектах вона стає популярною, які види найманої праці існують, і простежити, в межах яких схем застосовують запозичену працю. Як свідчить практика, вітчизняні підприємства, застосовуючи аутсорсинг, темпінг, лізинг персоналу, аутстафінг, забезпечують собі певні переваги. Детальніше про ці послуги, що їх надають кадрові й консалтингові агентства, про технологію залучення персоналу, про переваги і недоліки для підприємств і для працівників — у пропонованому матеріалі.

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 3 грудня 2009 року № 1748-VI
 • Закон України «Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України» від 11 січня 2011 року № 2914-VI
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці» від 3 лютого 2011 року № 2978-VI
 • Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів» від 7 червня 2010 року № 340
 • Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання» від 23 грудня 2010 року № 996
 • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо довідки, яка є підставою для перенесення відпустки під час хвороби» від 20 серпня 2010 року № 233/18/99-10
 • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо трудової книжки аспіранта» від 8 листопада 2010 року № 214/06/187-10
 • Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про окремі питання, пов’язані з набуттям чинності Законом України № 2464» від 13 січня 2011 року № 01-16-45

 

НАБУЛИ ЧИННОСТІ