Описи сучасних посад і професій: цукерник, клінер, ювелір-модельєр

Дата публікації: 31.07.2018

• Що повинен знати та вміти цукерник?

• Які кваліфікаційні вимоги до чистильника приміщень (клінера)?

• У чому полягає зміст роботи ювеліра (ювеліра-модельєра)?

Із професіограмами цих та інших посад працівників можна ознайомитися у матеріалі Олександра Носікова, провідного наукового співробітника НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України, канд. соціол. наук, у журналі «КАДРОВИК.UA» № 8, 2018.

Придбати видання Архів журналу