Передплати журнал

Основні вимоги до виконання маркшейдерських робіт


Для маркшейдерського забезпечення робіт гірничі підприємства утворюють маркшейдерську службу, укомплектовану необхідними спеціалістами й робітниками, забезпечену спеціально обладнаними приміщеннями, оснащену інструментами, приладами, матеріалами й засобами оброблення інформації і тиражування маркшейдерських документів.

Маркшейдерська служба гірничого підприємства повинна вести журнал обліку стану маркшейдерської опорної геодезичної мережі в довільній формі й картограму відповідності топографічних планів дійсному стану місцевості.

Усі маркшейдерські роботи треба виконувати під контролем відповідальної особи, на яку покладено обов’язки здійснення контролю за безпечним виконанням робіт, або відповідального працівника за її дорученням. Інструменти й прилади, що використовуються під час виконання вимірювань, досліджують і перевіряють із метою встановлення їхньої придатності для виконання робіт із дотриманням вимог інструкцій з експлуатації інструментів і приладів. Зазначені інструменти й прилади повинні пройти державну метрологічну експертизу.

Контроль за своєчасним виконанням і якістю маркшейдерських робіт покладається на головного (старшого) маркшейдера гірничого підприємства, яке отримало гірничий відвід на користування надрами з відповідною метою в межах визначеної ділянки надр.

Маркшейдерські роботи повинні виконуватися з дотриманням нормативних актів із безпеки топографо-геодезичних робіт, а також нормативних актів із безпеки й охорони праці під час розробки родовищ рудних і нерудних корисних копалин.

Джерело: Управління Держпраці у Житомирській області

Авторський дистанційний курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень

Матеріали до теми


Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини під час воєнного стану
Особі, яка усиновила дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням ...
Які умови припинення трудових відносин при спрощеному режимі регулювання: відповідає Держпраці
Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) у разі застосування спрощеного режиму регулювання трудових відносин, ...