Передплати журнал

ПФУ розробив проєкт постанови про внесення змін до порядку та черговості подання відомостей для електронних трудових книжок


Відомості про трудову діяльність працівників, що була до 01 липня 2000 року, та працівників передпенсійного віку, тепер будуть подаватись у першу чергу.

На офіційному сайті Федерації профспілок України викладено проект постанови про внесення змін до Порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі (далі — Порядок), затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 12 березня 2021 року № 11-1, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 червня 2021 року № 802/36424 (далі — проєкт постанови).

Правління ПФУ у змінах до Порядку, зокрема, пропонує викласти пункти 1 та 4 у нових редакціях:

Пункт 1:

«Цей Порядок відповідно до статті 20 Закону України «Прозбір та облікєдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування»  визначає механізм подання для створення електронних трудових книжок відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно (далі — працівник), в електронній формі.»

Пункт 4:

«Відомості про трудову діяльність працівника подаються до територіального органу Пенсійного фонду України працівником особисто або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі з обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису працівником, страхувальником або представником страхувальника, якому керівником страхувальника делеговані відповідні повноваження.

Відомості про трудову діяльність працівника подаються через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі одним із таких способів:

• у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування;

• в оцифрованому вигляді — шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.»

Пункт 6 після восьмого абзацу доповнено новим абзацом:

«Повторно подаються відомості про трудову діяльність у разі виявлення відсутності в трудовій книжці необхідних записів або неправильних чи неточних записів про періоди роботи, або інших розбіжностей з даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за періоди страхового стажу після 1 липня 2000 року та/або заповнення останньої сторінки паперової трудової книжки при звільненні працівника та/або створення та впровадження електронного запису з помилками. При повторному поданні відомостей про трудову діяльність подаються титульна сторінка та сторінки зі змінами.»

Працівник тепер має можливість особисто подавати відомості про свою  трудову діяльність до територіального органу ПФУ, а не тільки через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Джерело: за матеріалами Федерації професійних спілок України

Матеріали до теми