...
Реєструйся

Підтвердження результатів атестації робочих місць після перейменування підприємства


Державна служба з питань праці (далі — Держпраці) пояснила, чи потрібно підтверджувати результати атестації робочих місць у Держпраці після перейменування підприємства № 1 в підприємство № 2.

Відповідно до пункту 1 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442 (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 року № 741) (далі — Порядок № 442) атестація робочих місць за умовами праці (далі — атестація) проводиться на підприємствах й організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина й матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Вимогами частини 3 пункту 4 Порядку № 442 передбачене проведення позачергової атестації в разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Держпраці.

Частиною 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 року № 741) Міністерству соціальної політики України надане право роз’яснення щодо порядку проведення атестації робочих місць.

Пунктом 4.2 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 листопада 2005 року № 383 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2005 року за № 1451/11731) позачергова атестація проводиться в разі докорінної зміни умов і характеру праці й у разі припинення діяльності підприємства, установи, організації з визначенням правонаступника.

З урахуванням права Міністерства соціальної політики України на надання роз’яснень щодо порядку проведення атестації робочих місць за результатами реорганізації установи її правонаступник повинен провести позачергову атестацію робочих місць.

Вимоги зазначених вище нормативних актів не передбачають проведення атестації робочих місць за умовами праці в разі перейменування підприємства.

Під час вивчення запитання було встановлено, що згідно з оприлюдненою відповідно до вимог статті 11 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» на сайті Міністерства юстиції України у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань інформації підприємство № 2 є правонаступником підприємства № 1.

Доведена в запитанні інформація про перейменування підприємства № 2 не є вірогідною і потрібно керуватися роз’ясненнями, зазначеними в абзацах 3, 4, 5 цієї відповіді.

Джерело: Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області

Авторський дистанційний курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень

Матеріали до теми