...
Реєструйся

Питання забезпечення реалізації статті 19 Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”


КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15
вересня 2010 р. N 849

Київ

Питання
забезпечення реалізації статті 19 Закону України “Про засади запобігання
та протидії корупції”

Кабінет Міністрів
України постановляє:

1. Міністрам,
керівникам інших центральних органів виконавчої влади, головам Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських,
районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій у
триденний строк після прийняття ними рішення про звільнення з посади державного
службовця у зв’язку з притягненням його до відповідальності за корупційне
правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених пунктами 1 – 3
частини першої статті 4, статтею 5 Закону України “Про засади запобігання
та протидії корупції”, подавати інформацію про осіб, звільнених з посад,
до суду, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про
накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та до
Головдержслужби. Зазначена інформація повинна містити прізвище, ім’я та по
батькові, дату і місце народження звільненої особи; назву посади, з якої особа
була звільнена; прийняте судом рішення (стаття Кодексу України про
адміністративні правопорушення або Кримінального кодексу України, вид
покарання, сума накладеного штрафу, дата набрання законної сили рішенням суду);
прийняте керівником рішення (дата, номер, короткий зміст наказу або
розпорядження).

2. Головдержслужбі
забезпечити узагальнення та аналіз отриманої інформації і подання Кабінетові
Міністрів України щокварталу до 20 числа наступного місяця узагальненої
інформації з висновками та пропозиціями щодо виконання частини другої статті 19
Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”.

3. Рекомендувати
керівникам Національного банку, Генеральної прокуратури України, Верховного
Суду України, інших державних органів, керівникам представницьких органів
Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування, а також
керівникам підприємств, установ та організацій подавати Головдержслужбі
інформацію про осіб, звільнених з посад у зв’язку з притягненням до
відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.

4. Міністрам,
керівникам інших центральних органів виконавчої влади, головам Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських,
районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій
забезпечити подання Головдержслужбі інформації про осіб, звільнених з посад у
зв’язку з притягненням до відповідальності за вчинення корупційного
правопорушення як в центральному апараті, так і в їх територіальних органах і
урядових органах, а голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим – в
апараті Ради міністрів Автономної Республіки Крим та республіканських органах
Автономної Республіки Крим.

5. Ця постанова набирає
чинності одночасно із введенням в дію Закону України “Про засади
запобігання та протидії корупції”.

 

Прем’єр-міністр
України
 

М.
АЗАРОВ
 

Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...