Реєструйся

Про посилення взаємодії Федерації профспілок України з Національною службою посередництва і примирення в урегулюванні колективних трудових спорів (конфліктів)


ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 червня 2010 року N П-41-5

Про посилення взаємодії Федерації профспілок України з Національною службою посередництва і примирення в урегулюванні колективних трудових спорів (конфліктів)

Федерація профспілок України та її членські організації активно використовують правові механізми вирішення колективних трудових спорів та конфліктів для захисту соціально-економічних прав та інтересів своїх членів.

Вагоме місце у цьому процесі відведено законодавством Національній службі посередництва і примирення. Сьогодні взаємовідносини між Федерацією профспілок України, її членськими організаціями з Національною службою посередництва і примирення, її відділеннями в областях спрямовані на стабілізацію соціально-трудових відносин, попередження виникнення колективних трудових спорів та ефективне вирішення розбіжностей між працівниками і роботодавцями.

У всіх областях налагоджено зв’язки з відділеннями НСПП щодо врегулювання колективних трудових спорів та конфліктів, використовуються різні форми та методи роботи. Поширеною є практика укладення угод про співпрацю між обласними об’єднаннями профспілок та відділеннями Національної служби посередництва і примирення в областях. Є приклади укладення угод про співпрацю між відділеннями Національної служби посередництва і примирення та галузевими організаціями профспілок.

Метою цих угод є спільні дії для уникнення невиправданого загострення конфліктних ситуацій та справедливого врегулювання колективних трудових спорів між роботодавцями і працівниками. Як правило, в зазначених угодах містяться зобов’язання підписантів щодо оперативного обміну інформацією з приводу виникнення розбіжностей сторін соціально-трудових відносин, що дає змогу в найкоротші терміни врегулювати конфлікт.

Окремі угоди передбачають проведення спільних навчань, нарад, виїздів на підприємства, де загострюються відносини між працівниками і роботодавцями, інформування про стан соціально-трудових відносин у трудових колективах через регіональні засоби масової інформації.

Аналіз практики співпраці з Національною службою посередництва і примирення засвідчив про необхідність встановлення єдиних принципів та форм співпраці як на рівні Федерації профспілок України та Національної служби посередництва і примирення, так і між членськими організаціями ФПУ та відділеннями НСПП в областях.

З цією метою проведено низку консультацій представників ФПУ та НСПП, в результаті яких досягнуто домовленості укласти Угоду про співпрацю між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

Заслухавши інформацію заступника Голови Федерації профспілок України Кондрюка С. М. та Голови Національної служби посередництва і примирення Окіса О. Я., президія Федерації професійних спілок України постановляє:

1. Узяти до відома інформацію заступника Голови Федерації профспілок України Кондрюка С. М. та Голови Національної служби посередництва і примирення Окіса О. Я. щодо взаємодії ФПУ та НСПП у вирішенні колективних трудових спорів та конфліктів.

2. Погодити текст Угоди про співпрацю між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення (додається).

3. Доручити Голові ФПУ Хара В. Г. підписати від імені Федерації профспілок України Угоду про співпрацю між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

4. Керівництву ФПУ та членським організаціям ФПУ оперативно інформувати профспілкові організації та профактив про укладення Угоди про співпрацю між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення через національні, галузеві, регіональні та профспілкові ЗМІ, зокрема “Профтелеграф” ФПУ, багатотиражки підприємств.

5. Зняти з контролю постанову президії ФПУ N П-20-3 від 03.04.2008 “Про посилення взаємодії Федерації профспілок України з Національною службою посередництва і примирення в урегулюванні колективних трудових спорів (конфліктів)”.

6. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови ФПУ Кондрюка С. М.

 

Голова ФПУ 

В. Г. Хара 

 

 

Додаток
до постанови президії ФПУ
10.06.2010 N П-41-5 

 

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ
між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення

“___” червня 2010 року  

м. Київ 

 

Федерація профспілок України (далі – ФПУ) в особі Голови ФПУ Хара Василя Георгійовича, який діє на підставі Статуту ФПУ, з однієї сторони, та Національна служба посередництва і примирення (далі – НСПП) в особі Голови НСПП Окіса Олександра Ярославовича, який діє на підставі Положення про Національну службу посередництва і примирення, з другої сторони (надалі разом іменовані – Сторони), уклали цю Угоду з метою об’єднання зусиль Сторін, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному і справедливому вирішенню для зниження рівня конфліктогенності в суспільстві.

I. Предмет Угоди

1.1. Предметом цієї Угоди є взаємні дії Сторін у межах їх компетенції, які спрямовано на реалізацію спільних заходів щодо: запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному і справедливому вирішенню та поліпшенню стану соціально-трудових відносин.

II. Організація роботи

2.1. Сторони організовують виконання завдань, передбачених розділом I Угоди, як самостійно, так і шляхом проведення спільних заходів, на підставі узгоджених планів.

2.2. Про проведену роботу Сторони інформують одна одну, а також громадськість через засоби масової інформації.

2.3. Сторони виконують зобов’язання за цією Угодою як безпосередньо, так і через свої організаційні структури, перелік яких додається до цієї Угоди. При зміні даних, зазначених у цьому переліку, Сторони оперативно інформують одна одну.

3.1. Федерація профспілок України:

3.1.1. Забезпечуватиме захист трудових і соціально-економічних прав працівників шляхом здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

3.1.2. Сприятиме взаємодії сторін соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях, де є профспілкові організації ФПУ, з метою урегулювання суперечностей та усунення підстав для виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

3.1.3. Інформуватиме НСПП про виникнення на підприємствах, в установах та організаціях, де є профспілкові організації ФПУ, випадків загострення стану соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів (конфліктів), про підготовку до проведення страйків чи інших масових протестних дій з метою долучення до врегулювання розбіжностей.

3.1.4. Представлятиме інтереси своїх членів при реалізації ними права на вступ у колективний трудовий спір (конфлікт) для захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів, у тому числі при реалізації ними конституційного права на страйк.

3.1.5. Надаватиме безоплатну правову допомогу членам профспілок з питань захисту їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

3.1.6. Підвищуватиме правову культуру своїх членських організацій шляхом проведення навчань з питань організації проведення та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

3.1.7. Направлятиме НСПП пропозиції відносно кандидатур профспілкових активістів ФПУ для проходження ними підготовки та отримання статусу трудового арбітра чи незалежного посередника.

3.1.8. Рекомендуватиме профспілкових активістів ФПУ для роботи позаштатними радниками Національної служби посередництва і примирення.

3.1.9. Сприятиме передплаті серед членів Ради ФПУ та в профспілкових організаціях ФПУ Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення, розміщенню на Офіційному веб-порталі ФПУ та в газеті “Профспілкові вісті” інформації про співпрацю між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

3.1.10. Сприятиме працівникам НСПП та її відділень в АРК та областях оперативно діставатися до відповідних територій та підприємств (у тому числі шляхом допомоги в наданні транспорту) для забезпечення своєчасного приведення у правове русло стихійних проявів протестної поведінки працівників і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли на підприємствах, в установах та організаціях, де є профспілкові організації ФПУ.

3.1.11. Сприятиме, за наявності можливості, наданню в оренду на пільгових умовах приміщень ФПУ для розміщення відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та в областях.

3.1.12. Сприятиме, у разі необхідності, наданню приміщень ФПУ для проведення примирних процедур з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли на підприємствах, в установах та організаціях, за участю профспілкових організацій ФПУ.

3.1.13. Щокварталу інформуватиме президію ФПУ та членів Ради ФПУ про результати співпраці з Національною службою посередництва і примирення.

3.2. Національна служба посередництва і примирення:

3.2.1. Здійснюватиме посередництво між сторонами соціально-трудових відносин у запобіганні виникненню та забезпеченні своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), у тому числі шляхом:

– моніторингу стану соціально-трудових відносин на конфліктогенних підприємствах, в установах, організаціях, територіях, галузях з метою врегулювання суперечностей між працівниками та роботодавцями і усунення підстав для виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

– інформування ФПУ про факти та причини загострення стану соціально-трудових відносин та можливість виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), проведення страйків чи інших масових протестних дій;

– роз’яснення сторонам соціально-трудових відносин форм і методів дій у разі загострення соціально-трудових відносин;

– сприяння взаємодії та налагодженню соціального діалогу між сторонами соціально-трудових відносин;

– проведення запобіжних процедур примирення (узгоджувальних зустрічей, взаємних консультацій) з метою усунення причин ускладнення стану соціально-трудових відносин;

– надання рекомендацій сторонам соціально-трудових відносин щодо можливих шляхів поліпшення стану соціально-трудових відносин.

3.2.2. Надаватиме ФПУ інформацію, аналіз і прогнози про стан соціально-трудових відносин та виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в Україні.

3.2.3. Забезпечуватиме організацію підготовки та перепідготовки незалежних посередників та трудових арбітрів, у тому числі з профспілкових лідерів та активістів ФПУ.

3.2.4. Залучатиме профспілкових активістів ФПУ до роботи позаштатними радниками НСПП.

3.2.5. Братиме участь у проведенні навчання членів профспілок ФПУ з питань процедур вступу та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

3.2.6. Прийматиме нормативні акти Національної служби посередництва і примирення з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та вноситиме зміни до них після попередніх консультацій з Федерацією профспілок України.

3.3. ФПУ та НСПП взаємодіятимуть шляхом:

3.3.1. Створення на національному рівні, на рівні АРК, областей і міст Києва та Севастополя спільних робочих і експертних груп (комісій) зі складу представників ФПУ та НСПП для:

– підготовки комплексу спільних заходів з метою поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному вирішенню;

– щоквартального розгляду найбільш гострих або довготривалих випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин (де інтереси найманих працівників представляє ФПУ та членські організації) з метою вироблення пропозицій щодо їх справедливого вирішення;

– підготовки спільних пропозицій щодо внесення змін до законодавства, у тому числі до нормативних актів НСПП, в частині колективних трудових спорів (конфліктів);

– вивчення стану додержання законодавства про працю, положень колективних договорів (угод) з метою виявлення підприємств, установ, організацій, в яких є ускладнення соціально-трудових відносин, що може призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

– надання правової допомоги профспілковим організаціям ФПУ в питаннях практичного застосування положень Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, нормативно-правової бази Національної служби посередництва і примирення в процесі запобігання загостренню суперечностей між працівниками і роботодавцями та при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

– вивчення досвіду роботи трудових арбітражів та питання щодо створення при Національній службі посередництва і примирення постійно діючих трудових арбітражів.

3.3.2. Створення інформаційно-консультаційних центрів НСПП.

3.3.3. Проведення спільних громадських слухань із найбільш гострих або довготривалих колективних трудових спорів (конфліктів) з метою вироблення пропозицій щодо їх конструктивного вирішення (де інтереси найманих працівників представляє ФПУ та її членські організації).

3.3.4. Підвищення рівня правової культури найманих працівників у питаннях колективного захисту трудових прав та інтересів шляхом проведення спільних круглих столів, семінарів, організації правороз’яснювальної роботи, в тому числі підготовки та видання методичних рекомендацій, посібників, спільних роз’яснень, листів тощо.

3.3.5. Поширення позитивного досвіду вирішення колективних трудових спорів на підприємствах, в установах, організаціях, які перебувають у сфері дії членських організацій Федерації профспілок України, шляхом узагальнення практики і публікації в періодичних виданнях ФПУ та НСПП.

3.3.6. Інформування громадськості про стан соціально-трудових відносин у колективах, де є ускладнення зазначених відносин, через засоби масової інформації, у тому числі шляхом проведення спільних прес-конференцій.

IV. Контроль за виконанням Угоди

4.1. Сторони Угоди щороку підбивають підсумки виконання цієї Угоди, розглядають їх на спільних нарадах.

V. Реалізація Угоди

5.1. Реалізація Угоди покладається:

– з боку ФПУ – на керівництво Федерації профспілок України та її членські організації;

– з боку НСПП – на керівництво Національної служби посередництва і примирення та її відділення в АРК та областях.

5.2. Угода доводиться до всеукраїнських профспілок, територіальних профоб’єднань ФПУ та відділень НСПП в АРК та областях кожною Стороною окремо.

VI. Заключні положення

6.1. Угода укладається строком на п’ять років. Дію Угоди може бути продовжено на той самий строк і на тих самих умовах, які передбачено Угодою, якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення строку дії Угоди письмово не заявить про наміри її припинити.

6.2. За взаємним погодженням Сторін до цієї Угоди можуть вноситися доповнення та зміни, які оформлюються додатковою угодою.

6.3. Цю Угоду укладено в двох примірниках, при цьому обидва примірники мають однакову юридичну силу.

Федерація профспілок України 

Національна служба посередництва і примирення 

01012, м. Київ, майдан Незалежності, 2 

01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а 

Голова ФПУ 

Голова НСПП 

________________________ В. Г. Хара 

________________________ О. Я. Окіс 

Матеріали до теми


Оновлено Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності громадян на ринку праці
На засіданні Кабінету Міністрів України прийняли постанову від 01 грудня 2023 року № 1264 «Про внесення змін до Порядку видачі ...
Для військовослужбовців будуть нові відпустки і перелік інформації, яку дозволено поширювати: законопроєкт № 10313
У Верховній Раді великою групою народних депутатів з різних фракцій (що натякає — проблем з проходженням закону не повинно бути) ...