Реєструйся

Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами


Редакція діє з 25.02.2011 року

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

30.11.2010 

м. Київ 

N 35 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 лютого 2011 р. за N 186/18924

Про затвердження Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками

Відповідно до підпункту “д” пункту 5 частини першої статті 21, абзаців першого і п’ятого частини четвертої статті 34, пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 43 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками (далі – Положення), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2003 N 25 “Про затвердження Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на слухові апарати”, від 19.06.2003 N 49 “Про внесення доповнень до Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на слухові апарати”, від 27.03.2003 N 31 “Про затвердження Положення про порядок фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на зубопротезування”, від 19.06.2003 N 48 “Про внесення доповнень до Положення про порядок фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на зубопротезування”, від 27.03.2003 N 28 “Про затвердження Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей”, від 19.06.2003 N 50 “Про внесення доповнень до Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей” та від 22.12.2005 N 68 “Про затвердження граничних розмірів фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на слухові апарати, зубопротезування, очне протезування, окуляри, контактні лінзи, постільну та натільну білизну, постільні речі, перуки”.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України довести зазначене Положення до робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

5. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.

 

Голова правління 

Б. Райков 

Начальник управління
організації надання
соціальних послуг 

В. Михальська 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
праці та соціальної
політики України 

В. Коломієць 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

М. Бродський 

Голова Державної
пенітенціарної служби України 

О. В. Лісіцков 

Заступник Міністра
охорони здоров’я України 

С. М. Копитов 

Перший заступник
керівника Спільного
представницького органу
всеукраїнських профспілок
та професійних об’єднань 

Г. В. Осовий 

В. о. президента Спілки
підприємців малих,
середніх і приватизованих
підприємств України 

В. Биковець 

Президент Спілки
орендарів і
підприємців України 

В. Хмільовський 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
30.11.2010 N 35

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 лютого 2011 р. за N 186/18924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками

 

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає механізм безоплатного забезпечення слуховими апаратами, зубопротезуванням (за винятком протезування з дорогоцінних металів), очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі – потерпілі).

Норми цього Положення не застосовуються для забезпечення потерпілих технічними та іншими засобами реабілітації в порядку, встановленому постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.03.2008 N 23 “Про затвердження Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 19.06.2008 за N 545/15236, та лікарськими засобами і виробами медичного призначення в порядку, встановленому постановою правління Фонду від 09.06.2010 N 18 “Про затвердження Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.07.2010 за N 489/17784.

1.2. Забезпечення потерпілих слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками (далі – вироби та послуги) здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) робочими органами виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – робочі органи виконавчої дирекції Фонду) відповідно до укладених договорів із суб’єктами господарювання незалежно від їх форми власності, які виготовляють, поставляють, ремонтують, надають потерпілим зазначені вироби та послуги.

1.3. Облік потерпілих, які мають право на безоплатне забезпечення виробами та послугами, ведуть робочі органи виконавчої дирекції Фонду за місцем реєстрації їх особових справ.

Для взяття на облік потерпілий (законний представник потерпілого) подає до робочих органів виконавчої дирекції Фонду:

заяву про необхідність забезпечення відповідним виробом, послугами;

копію паспорта або свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);

висновок медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК);

висновок лікарсько-консультативної комісії (далі – ЛКК);

індивідуальну програму реабілітації, затверджену МСЕК (у разі наявності).

У разі звернення законного представника потерпілого він повинен мати при собі разом із зазначеними документами документ, що підтверджує його особу, та засвідчену в установленому порядку довіреність від потерпілого або інші документи, визначені чинним законодавством.

1.4. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду на підставі документів, отриманих згідно з пунктом 1.3 цього розділу:

вносять особисті дані потерпілого до журналу обліку потерпілих, які забезпечуються слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками (додаток 1);

не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви потерпілого та всіх необхідних документів у журналі обліку видають потерпілому направлення (додаток 2) на забезпечення виробами та послугами до підприємства, установи, закладу, з якими укладено договори.

Направлення оформляється на бланку робочого органу виконавчої дирекції Фонду із зазначенням дати та номера.

1.5. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду може відмовити потерпілому у забезпеченні виробами та послугами у випадках, визначених статтею 37 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” (далі – Закон), або припинити забезпечення потерпілого виробами та послугами у випадках, визначених статтею 38 Закону.

У разі відмови потерпілому в забезпеченні виробами та послугами або припинення їх надання робочий орган виконавчої дирекції Фонду повідомляє його письмово протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви потерпілого з роз’ясненням аргументованих причин відмови.

1.6. Потерпілі, які перебувають на повному державному утриманні чи під вартою або в місцях позбавлення волі, забезпечуються виробами та послугами за поданою через керівника відповідного закладу (установи) заявою. Заява передається закладом (установою) відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду в тижневий строк з дня подачі заяви керівнику відповідного закладу. Заклади (установи) надають допомогу потерпілому при зборі документів, необхідних для подання до робочих органів виконавчої дирекції Фонду згідно з пунктом 1.3 цього розділу.

1.7. Днем звернення щодо забезпечення виробами та послугами вважається дата надходження заяви разом з усіма документами, зазначеними у пункті 1.3 цього розділу, про що робиться відмітка у журналі обліку.

Якщо заяву разом з документами, зазначеними у пункті 1.3 цього розділу, надіслано поштою, днем звернення вважається дата відправлення, зазначена на поштовому штемпелі.

Якщо до заяви додано не всі необхідні документи, потерпілому протягом не більше ніж трьох робочих днів повідомляється, які саме документи повинні бути подані додатково. У цьому разі днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення документів.

1.8. Потерпілого знімають з обліку у разі, коли:

він не пройшов огляду МСЕК у встановлений термін;

він за рішенням МСЕК втратив право на забезпечення відповідними виробами та послугами;

є рішення суду.

II. Фінансування витрат

2.1. Фінансування витрат здійснюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду відповідно до укладених договорів у межах затвердженого річного кошторису Фонду.

2.2. У разі самостійного придбання виробів та послуг фінансування здійснюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду шляхом відшкодування витрат потерпілим, законним представникам потерпілих на підставі рахунків та інших документів, що підтверджують їх витрати, за умови перебування потерпілого на обліку для забезпечення виробами та послугами.

Якщо вироби та послуги придбано у суб’єкта господарювання, з яким укладено договір, відшкодування здійснюється у розмірі, що не перевищує ціну, зазначену в специфікації до укладеного договору.

Якщо вироби та послуги було придбано у суб’єкта господарювання, з яким не укладено договір, відшкодування здійснюється у розмірі, не вищому за ціну суб’єктів господарювання, з якими укладено договори.

Рішення про відшкодування витрат потерпілим, законним представникам потерпілих приймається робочим органом виконавчої дирекції Фонду протягом не більше ніж десяти робочих днів з дня отримання документів, що підтверджують їх витрати.

III. Забезпечення потерпілих виробами та послугами

3.1. Підставою для забезпечення потерпілих виробами та послугами є висновок МСЕК про таку потребу потерпілого.

Під час тимчасової непрацездатності (до встановлення МСЕК ступеня втрати професійної працездатності у відсотках) підставою для забезпечення потерпілих виробами та послугами є висновок ЛКК.

3.2. Потерпілі забезпечуються слуховими апаратами відповідно до медичних показань один раз на чотири роки.

Тип слухового апарата та його необхідні технічні характеристики визначаються лікарем лікувально-профілактичного закладу.

За заявою потерпілого або його законного представника робочий орган виконавчої дирекції Фонду також фінансує витрати на заміну джерел живлення до слухового апарата та вушних вкладинок відповідно до термінів їх експлуатації.

3.3. Ремонт слухових апаратів, гарантійний строк експлуатації яких іще не минув, здійснюється суб’єктами господарювання, в яких було придбано слухові апарати, за їх рахунок.

Післягарантійний ремонт здійснюється за рахунок коштів Фонду.

3.4. Дострокова заміна слухових апаратів проводиться у разі зміни медичних показань (на підставі висновку ЛКК) або за наявності акта про непридатність даного виробу для подальшої експлуатації, що складається представником робочого органу виконавчої дирекції Фонду та представником суб’єкта господарювання. Рішення про заміну виробу приймається робочим органом виконавчої дирекції Фонду.

3.5. Протезування очей потерпілим здійснюється стандартними та індивідуальними очними протезами.

Термін користування очними протезами визначається залежно від термінів експлуатації виробу згідно з його технічними характеристиками.

3.6. Потерпілі забезпечуються окулярами один раз на три роки, контактними лінзами (з розчином для лінз) на строк відповідно до терміну експлуатації.

3.7. За висновком МСЕК (на підставі висновку ЛКК) інваліди I групи із захворюваннями хребта та спинного мозку (спинальники) забезпечуються:

постільною та натільною білизною, постільними речами – за переліком постільної та натільної білизни, постільних речей, якими забезпечуються потерпілі внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (додаток 3), – один раз на три роки;

гігієнічними виробами – підгузниками та/або пелюшками за вибором потерпілого чи законного представника потерпілого у розрахунку одна штука на вісім годин (у разі поліурії за висновком ЛКК – одна штука на п’ять годин).

3.8. Перуками потерпілі забезпечуються один раз на два роки.

3.9. Контроль за забезпеченням потерпілих виробами та послугами здійснюють виконавча дирекція Фонду та її робочі органи.

 

Начальник управління
організації надання
соціальних послуг 

В. Михальська 

 

 

Додаток 1
до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
обліку потерпілих, які забезпечуються слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками

в ______________________________________ області
(повна назва робочого органу виконавчої дирекції Фонду)

N
з/п 

Дата реєстрації 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Місце проживання 

Номер і дата висновку МСЕК (ЛКК ЛПЗ) 

Група інвалідності 

Вид послуг 

Дата видачі направлення 

Відмітка про забезпечення 

первинне 

повторне 

первинне 

повторне 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал заповнюється з розподілом за відповідними розділами:

I – Слухові апарати.

II – Зубопротезування.

III – Очне протезування.

IV – Окуляри, контактні лінзи.

V – Постільна та натільна білизна, постільні речі.

VI – Перуки.

VII – Гігієнічні вироби.

Керівник 

____________
(підпис) 

________________________________
(прізвище та ініціали) 

 

 

Начальник управління
організації надання
соціальних послуг 

В. Михальська 

 

 

Додаток 2
до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕННЯ1 N ______

Видано ______________________________________________________________________________,
                                                                             (прізвище, ім’я, по батькові потерпілого)
який(а) проживає за адресою: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
паспорт (свідоцтво про народження – для дітей віком до 16 років):

серія _______, N _______________, виданий ______________________________________________
____________________________________________________________________________________,
для забезпечення _____________________________________________________________________
                                                                                                (види виробів та послуг)
____________________________________________________________________________________
                                                                (з урахуванням установлених строків їх експлуатації)
Підприємство, установа, заклад тощо, які виготовляють, поставляють, ремонтують, надають зазначені вироби та послуги ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                          (із зазначенням адрес і телефонів) 

       Керівник 

____________
(підпис) 

________________________________
(прізвище та ініціали) 

    М. П. 

______________
(дата) 

 

  ———————————————-(лінія відрізу)————————————————-

Направлення2 від ________________ N _____
для забезпечення ______________________________________________________________________
                                                                                                 (види виробів та послуг)
____________________________________________________________________________________
                                                                     (з урахуванням установлених строків їх експлуатації)
Підприємство, установа, заклад тощо, які виготовляють, поставляють, ремонтують, надають зазначені вироби та послуги ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (із зазначенням адрес і телефонів)
видане __________________________________________________________________________,
                                              (прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, яка видала направлення)
отримане ________________________________________________________________________.
                                                              (прізвище, ім’я, по батькові одержувача направлення) 

 

_________________________
(прізвище та підпис
відповідальної особи) 

“Отримав(ла)” 

________________________________
(підпис заявника або законного
представника) 

 

            Керівник

           М. П. 

____________
(підпис) 

________________________________
(прізвище та ініціали) 

____________
1
Направлення оформляється на бланку робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України із зазначенням дати та номера листа.

2 Частина аркуша направлення після “лінії відрізу” залишається в особовій справі потерпілого. 

 

 

Начальник управління
організації надання
соціальних послуг 

В. Михальська 

 

 

Додаток 3
до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік постільної та натільної білизни, постільних речей,
якими забезпечуються потерпілі внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

N
з/п 

Назва виробів 

Кількість
(одиниць) 

Постільна та натільна білизна 

Сорочка спідня (майка) 

Труси 

Простирадло 

Підковдра 

Пелюшка 

15 

Наволочка верхня 

Напірник (наволочка нижня) 

Наволочка матрацна 

Рушник 

Постільні речі 

Матрац 

Подушка 

Ковдра тепла 

Ковдра літня 

 

 

Начальник управління
організації надання
соціальних послуг 

В. Михальська 

Матеріали до теми


Підписано Державний бюджет ’2024: про прожитковий мінімум, виплати і зарплати
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Витрати на соціальний захист населення передбачені ...