Порушення законодавства про працю: затверджено форму постанови про накладення штрафу


Мінекономіки затвердило форму постанови про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

Відповідний наказ № 920 від 19 травня 2020 року Міністерство юстиції зареєструвало 14 липня.

Наказ набере чинності з дня офіційного опублікування.

Нагадаємо, відповідно до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою Мінекономіки. Один примірник залишається в уповноваженої посадової особи, що розглядала справу; другий — надсилається протягом трьох днів з дня складення суб’єктові господарювання або роботодавцю, стосовно якого прийнято постанову, або вручається його представникові, про що на примірнику робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого суб’єкта господарювання або роботодавця чи їх представника.

З дня набрання чинності наказом № 920 втратить чинність абзац тринадцятий пункту 1 наказу Мінсоцполітики «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів» від 18 серпня 2017 року № 1338.

Зазначеним Законом внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю, які передбачають зміну підходу до процедури накладення фінансових санкцій та їх розмірів.