Як скасувати наказ про прийняття на роботу, якщо працівник до роботи не приступив?


КАДРОбудні. Понеділок. Прийняття на роботу

Як скасувати наказ про прийняття на роботу, якщо працівник до роботи не приступив?

Видається відповідний наказ про скасування попереднього наказу, після чого у податкову службу направляється повідомлення з поміткою «скасовуюче».

На практиці часто трапляються випадки, коли прийнятий працівник не приступає до роботи. Для скасування наказу мають бути визначені причини відсутності працівника. Це можуть бути сімейні обставини або ж працівник просто передумав (відмовився) працювати на цьому підприємстві. Підставою для видання наказу щодо скасування наказу про прийняття на роботу може бути також акт про відмову працівника приступити до роботи (зазвичай складається за підписом не менше трьох осіб).

Може бути й таке, що працівник у перший робочий день захворів, внаслідок чого настав страховий випадок за державним соціальним страхуванням, тому скасовувати відповідний наказ бажано за наявності відповідної заяви працівника.

Після видання «скасовуючого» наказу потрібно обов’язково направити у податкову службу повідомлення з поміткою «скасовуюче». Треба зауважити, що в постанові Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 року № 413 не прописано окремих випадків, коли потрібно подавати повідомлення з такою поміткою, тому, на нашу думку, це питання кадровик має вирішувати самостійно.

 

 

 

 

Матеріали до теми


Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...