Реєструйся

Порядок підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2010 

м. Київ 

N 3256/5 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2010 р. за N 1331/18626

Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів

Відповідно до статті 5 Закону України “Про нотаріат” та з метою підвищення професійного рівня державних та приватних нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів та помічників приватних нотаріусів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів, що додається.

2. Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань (Чижмарь К. І.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (із змінами).

2.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома нотаріусів та забезпечити його належне виконання.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфіменка Л. В.

 

Міністр 

О. Лавринович 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Президент
Академії нотаріату України 

 
В. М. Черниш 

Президент Української
нотаріальної палати 

 
Л. М. Павлова 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
22.12.2010 N 3256/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2010 р. за N 1331/18626 

 

Порядок
підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів

1. Цей Порядок розроблений з метою організації та формування системи підвищення професійного рівня нотаріусів та, за бажанням, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів.

2. Підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів полягає в навчанні з метою оновлення та розвитку знань, умінь та набуття професійних навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.

3. Підвищення кваліфікації здійснюється на принципах доступності, поєднання теорії і практики, диференціації та системності.

4. Підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів організовується та забезпечується Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції України (далі – Центр), Українською нотаріальною палатою, Академією нотаріату України.

5. Підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів здійснюється у таких формах:

підвищення кваліфікації у Центрі відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів, які щороку затверджуються наказами Міністерства юстиції України;

підвищення кваліфікації за програмами короткотермінових семінарів, які організовуються та проводяться Центром, Українською нотаріальною палатою, Академією нотаріату України;

навчання за програмами удосконалення професійної майстерності, школи молодого нотаріуса в рамках постійно діючих семінарів, які проводяться Центром, Українською нотаріальною палатою, Академією нотаріату України;

участь у міжнародних семінарах, симпозіумах, науково-практичних конференціях з питань нотаріату;

навчання в магістратурі та аспірантурі, проходження докторантури;

навчання шляхом самоосвіти (підготовка рефератів, статей для опублікування у професійних та фахових виданнях, участь у розробці проектів нормативно-правових актів тощо).

6. Підвищення кваліфікації відбувається згідно з Переліком питань з підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів, наведеним у додатку до цього Порядку (далі – Перелік питань з підвищення кваліфікації).

Перелік питань з підвищення кваліфікації складено з урахуванням цільового спрямування, досвіду діяльності, індивідуальних інтересів і потреб слухачів за такою тематикою:

актуальні питання організації нотаріальної діяльності;

нотаріальне діловодство, практичне застосування;

порядок підготовки нотаріальних документів до здачі на зберігання в архів;

порядок учинення нотаріальних дій;

діяльність нотаріуса, пов’язана з удосконаленням практичних навичок по роботі з Єдиним реєстром спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиним реєстром заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Єдиним реєстром нотаріусів, Державним реєстром іпотек, Державним реєстром правочинів, Державним реєстром обтяжень рухомого майна, Спадковим реєстром, Реєстром спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, Єдиним реєстром довіреностей;

підготовка документів для проставлення апостиля та подальшої консульської легалізації тощо.

7. Нотаріус повинен постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня за будь-якою з форм, передбачених пунктом 5 цього Порядку, а у випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 291 Закону України “Про нотаріат”, проходити підвищення кваліфікації.

8. Підвищення кваліфікації за формами, передбаченими абзацами другим – четвертим пункту 5 цього Порядку, завершується проведеним у Центрі підсумковим заліком.

9. У разі успішної здачі заліку залежно від строку навчання Центром видається Свідоцтво про підвищення кваліфікації за зразком, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.97 N 1260 “Про документи про освіту та вчені звання”, або відповідний документ про підвищення кваліфікації установленого Міністерством юстиції зразка.

За результатами проходження навчання за програмами короткотермінових семінарів, які організовуються та проводяться Українською нотаріальною палатою або Академією нотаріату України, видаються відповідні документи (свідоцтво, сертифікат учасника семінару).

У разі підвищення кваліфікації за формою самоосвіти на підтвердження факту підготовки матеріалів для опублікування у професійних виданнях редакцією надається відповідний документ (інформаційна довідка про прийняття до друку тощо).

На підтвердження факту навчання в магістратурі та аспірантурі, а також про проходження докторантури надається відповідна довідка за місцем навчання.

10. Методичне забезпечення проведення підвищення кваліфікації здійснюється відповідно Міністерством юстиції України, Центром, Академією нотаріату України, Українською нотаріальною палатою спільно з науковими установами та вищими навчальними закладами.

 

Директор Департаменту нотаріату,
фінансового моніторингу юридичних
послуг та реєстрації адвокатських
об’єднань 

 
 
 
К. І. Чижмарь 

 

 

Додаток
до Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів 

 

Перелік
питань з підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів

I. Організація нотаріату та нотаріальної діяльності

1.1. Нотаріус. Правова основа діяльності нотаріату. Права та обов’язки нотаріуса.

1.2. Нотаріальна таємниця. Гарантії нотаріальної діяльності. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій. Оплата нотаріальних дій.

1.3. Відповідальність нотаріуса.

1.4. Підстави та порядок зупинення, припинення нотаріальної діяльності.

1.5. Порядок заміщення приватного нотаріуса.

1.6. Нотаріус як податковий агент. Оподаткування доходу приватного нотаріуса.

1.7. Роль нотаріуса в системі фінансового моніторингу.

1.8. Діяльність нотаріуса, пов’язана з удосконаленням практичних навичок по роботі з Єдиним реєстром спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиним реєстром заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Єдиним реєстром нотаріусів, Державним реєстром іпотек, Державним реєстром правочинів, Державним реєстром обтяжень рухомого майна, Спадковим реєстром, Реєстром спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, Єдиним реєстром довіреностей.

II. Порядок документування нотаріальної діяльності та зберігання нотаріального архіву, а також організація роботи з документами

2.1. Нотаріальне діловодство, практичне застосування.

2.2. Загальне діловодство:

приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції;

складання і оформлення документів;

контроль за виконанням документів;

порядок розгляду звернень фізичних та юридичних осіб.

2.3. Нотаріальне діловодство:

складання і оформлення нотаріальних документів;

ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій.

2.4. Складання номенклатури та формування справ (нарядів).

2.5. Складання справ (нарядів).

2.6. Підготовка нотаріальних документів для архівного зберігання.

III. Порядок учинення нотаріальних дій

3.1. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

3.2. Правила вчинення окремих видів нотаріальних дій (посвідчення правочинів про відчуження нерухомого майна (крім земельних ділянок) та часток у спільній власності на нерухоме майно; посвідчення правочинів, предметом яких є земельна ділянка, посвідчення договорів іпотеки (застави), посвідчення заповітів, вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, видача свідоцтв про право на спадщину, свідоцтв про право власності в спільному майні подружжя, свідоцтв про придбання арештованого (заставленого) майна з публічних торгів, свідоцтв про придбання нерухомого майна, що є предметом іпотеки, накладання та зняття заборони; вчинення виконавчих написів та протестів векселів).

3.3. Порядок посвідчення договорів відчуження об’єктів нерухомого майна:

загальні правила посвідчення договорів, предметом яких є нерухоме майно;

особливості посвідчення договорів відчуження земельних ділянок;

порядок відчуження об’єктів незавершеного будівництва;

посвідчення правочинів щодо розпорядження часткою нерухомого майна в спільній власності;

особливості посвідчення договорів відчуження об’єктів нерухомого майна за участю малолітніх та неповнолітніх осіб, а також осіб, над якими встановлено опіку та піклування.

3.4. Посвідчення договорів про забезпечення виконання зобов’язання:

порядок та особливості посвідчення договору іпотеки;

нотаріальне посвідчення договору застави;

вчинення виконавчого напису на договорі про забезпечення виконання зобов’язання.

3.5. Оформлення права на спадщину:

загальні правила оформлення спадкових прав;

підстави спадкування (порядок та особливості оформлення спадщини);

особливості спадкування землі;

вжиття заходів до охорони спадкового майна;

видача свідоцтва про право на спадщину.

3.6. Порядок прийняття в депозит грошових сум та цінних паперів.

3.7. Особливості засвідчення нотаріусом підпису на документах. Засвідчення нотаріусом вірності перекладу та справжності підпису перекладача.

3.8. Застосування законодавства іноземних держав. Міжнародні договори. Порядок підготовки документів (консульська легалізація та проставлення апостиля) для використання їх за межами України.

3.9. Застосування положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.93 у частині надання правової допомоги, майнових правовідносин та спадкування.

 

Директор Департаменту нотаріату,
фінансового моніторингу юридичних
послуг та реєстрації адвокатських
об’єднань 

 
 
 
К. І. Чижмарь