Реєструйся

ПОРЯДОК проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
02.03.2012 N 147

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 березня 2012 р. за N 480/20793

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

1. Цей Порядок визначає організацію проведення Міністерством охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (далі – спеціальна перевірка).

2. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо стану здоров’я осіб, які претендують на посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів) (далі – кандидати), у тому числі особисто надані відомості.

3. Спеціальна перевірка проводиться при надходженні до МОЗ України від органу державної влади чи органу місцевого самоврядування (далі – орган) запиту про проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я кандидата (далі – запит).

До запиту додаються копії:

3.1. Письмової згоди на проведення спеціальної перевірки.

3.2. Автобіографії.

3.3. Паспорта.

3.4. Військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

3.5. Медичної довідки про стан здоров’я претендента на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з формою N 133/о, затвердженою цим наказом.

У разі відсутності одного з вищезазначених документів або оформлення неналежним чином запиту МОЗ України не проводить спеціальну перевірку, про що у триденний строк листом інформується відповідний орган, який направив запит.

4. Спеціальна перевірка проводиться протягом семи днів з дати надходження до МОЗ України запиту.

5. Спеціальна перевірка проводиться структурним підрозділом МОЗ України з питань запобігання та виявлення корупції.

6. Відомостями про стан здоров’я кандидата на посаду є інформація, що міститься у формах первинної медичної облікової документації.

7. При проведенні спеціальної перевірки МОЗ України встановлюються:

7.1. Факт проходження кандидатом медичного огляду та дотримання законодавства при видачі закладом охорони здоров’я первинної медичної облікової документації.

7.2. Перебування кандидата на наркологічному та психіатричному обліку.

7.3. Наявність групи інвалідності з рекомендаціями МСЕК.

8. МОЗ України:

8.1. Залучаються до проведення спеціальної перевірки Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, головні управління та управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

8.2. Надсилаються запити до закладів охорони здоров’я щодо стану здоров’я кандидата.

9. Обмін під час проведення спеціальної перевірки відомостями між органами, які проводять спеціальну перевірку, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

10. Обмін відомостями під час проведення спеціальної перевірки між МОЗ України та підприємствами, установами та закладами сфери охорони здоров’я здійснюється з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

11. За результатами проведення спеціальної перевірки МОЗ України не пізніше семи днів із дати надходження запиту надсилає відповідному органу, що надіслав запит, інформацію про результати спеціальної перевірки. У разі відсутності у запиті поштової адреси інформація не надсилається.

12. У разі надходження від кандидата зауважень стосовно результатів спеціальної перевірки МОЗ України надає йому письмову відповідь протягом десяти днів з дати надходження зауваження.

 

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти,
науки та запобігання корупції

В. В. Вороненко

Матеріали до теми


Перенесено щорічну разову виплату оборонцям України
Верховна Рада України 20 березня 2023 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової ...
Прийнято Закон щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби
Верховна Рада України 21 березня прийняла у другому читанні і в цілому проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих ...