Повідомлення працівника про небезпечні й шкідливі виробничі фактори на робочому місці: чи можна це зробити через електронні засоби зв’язку


Ні, не можна. Інформація про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, а також про право на пільги й компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства й колективного договору доводиться працівнику під підпис.

Джерело: Державна служба з питань праці України

Матеріали до теми


Печатка на першій сторінці трудової книжки: що варто знати
Пунктом 2.12 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту ...