Працівник звернувся до відділу кадрів із заявою про надання йому відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, посилаючись на те, що дружина, мати дитини, є приватним підприємцем. Чи має він право на таку відпустку?


КАДРОбудні. Категорії працівників: вагітні, особи з інвалідністю, жінки, молодь

Працівник звернувся до відділу кадрів із заявою про надання йому відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, посилаючись на те, що дружина, мати дитини, є приватним підприємцемЧи має він право на таку відпустку?

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Щоб отримати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, працівник, батько дитини, має відповідно до частини четвертої статті 20 Закону № 504 надати довідку з місця роботи (служби, навчання) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки й виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати).

Із зазначеного вище випливає, що право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку батька дитини є похідним від права матері на таку відпустку, тобто мати може делегувати своє право на відпустку батькові.

Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) для досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Оскільки матір дитини є приватним підприємцем і не перебуває в трудових відносинах, вона не має права на відпустки, зокрема й на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Відповідно, батько такого права теж не має.

Матеріали до теми


Порушення законодавства про захист персональних даних
СИТУАЦІЯ У нашому закладі була створена АСУ (автоматична система управління) — це електронна база документів (відомості, накази тощо), до якої ...
Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...