Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Преміальне положення: структура, вимоги до розроблення

Дата публікації: 27.03.2018

Основні положення щодо преміювання працівників розробляються роботодавцем або вповноваженим ним органом самостійно з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (територіальними) угодами. Ці положення узгоджуються з виборним органом первинної профспілкової організації і включаються до колективного договору та положення про оплату праці. На підприємстві може розроблятись окремо положення про преміювання працівників (преміальне положення). У такому разі положення про преміювання є додатком до колективного договору та положення про оплату праці.

Докладніше — у матеріалі Світлани Цимбалюк, декана факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», докт. екон. наук, у спецвипуску газети «Кадри і зарплата» № 7 (103), 2018.

Придбати газету Архів видання