Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Визначення розмірів премій

Дата публікації: 28.03.2018

Розміри премій можуть установлюватись у відсотках до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) або в абсолютному розмірі за досягнення, виконання чи перевиконання кожного показника. Премії можуть визначатись у відсотках до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) разом з надбавками і доплатами, що має бути регламентовано відповідними внутрішніми нормативними актами: колективним договором, положеннями про оплату праці та преміювання.

Більш докладно — у матеріалі Світлани Цимбалюк, декана факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», докт. екон. наук, у спецвипуску газети «Кадри і зарплата» № 7 (103), 2018.

Придбати газету Архів видання