Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Премії: роль у системі оплати праці та особливості

Дата публікації: 26.03.2018

Важливу роль у системі оплати праці на підприємстві відіграє система преміювання персоналу, основним призначенням якої є встановлення залежності заробітної плати від результатів праці працівників, колективу та підприємства загалом. У зв’язку із цим наявна на підприємстві система преміювання має, насамперед, заохочувати працівників до поліпшення результатів праці, а також до досягнення індивідуальних, колективних і корпоративних цілей.

Докладніше про систему преміювання працівників — у матеріалі Світлани Цимбалюк, декана факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», докт. екон. наук, у спецвипуску газети «Кадри і зарплата» № 7 (103), 2018.

Придбати газету Архів видання