Премії за попередні роки: як включити до податкових витрат


Витрати на відшкодування працівникам премії за підсумками діяльності в попередньому році належать до виплат, пов’язаних з оплатою праці.

Тож, згідно з п. 24 підрозділу 4 р. XX ПКУ витрати на оплату премій працівникам, які не були враховані під час визначення об’єкта обкладення податком на прибуток до 01.01.2015, можуть бути включені до складу витрат після 01.01.2015 за умови, якщо для відшкодування таких витрат до 01.01.2015 було сформовано забезпечення (резерви) відповідно до національних П(С)БО чи МСФЗ.

ІПК ДФСУ від 05.12.2017 р. № 2842/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Джерело: www.interbuh.com.ua

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам закладів охорони здоров’я: порядок її виплати
Абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 524 «Питання оплати праці працівників установ, ...