Передплати журнал

Президентські законопроєкти про економічний паспорт: кому і коли чекати на виплати


Президент 6 грудня вніс до Верховної Ради чотири законопроєкти про економічний паспорт (проєкт Закону України від 3 грудня 2021 року № 6394 «Про економічний паспорт» та супутні проєкт Закону України від 3 грудня 2021 року № 6395 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта», проєкт Закону України від 03 грудня 2021 року № 6396 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування коштів Фонду майбутніх поколінь» та проєкт Закону України від 3 грудня 2021 року № 6397 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь»).

Проєктом Закону від 3 грудня 2021 року № 6394 «Про економічний паспорт» (далі — Закон № 6394) визначаються особливості функціонування системи економічного паспорта, яка базується на засадах накопичення державних внесків на індивідуальних рахунках учасників Фонду майбутніх поколінь та забезпечує здійснення виплат таким учасникам.

Про Фонд майбутніх поколінь

Згідно з проєктом Закону № 6394 Фонд є юридичною особою, створеною Кабінетом Міністрів України, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства) та провадить діяльність виключно з метою накопичення державних внесків на користь Фонду з подальшим інвестуванням активів, а також здійснює виплати учасникам Фонду.

Фонд формується з державних внесків, що здійснюватимуться за рахунок коштів Державного бюджету України, які надійдуть від сплати рентних платежів за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Активи Фонду зберігаються в державному банку, який має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів (далі — зберігач Фонду).

Яким повинен бути щорічний державний внесок

Щорічний державний внесок на одного учасника Фонду визначається у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановленому законом на 1 січня календарного року, у якому здійснюється відповідний державний внесок.

Державні внески здійснюються шляхом зарахування відповідних грошових сум на поточний рахунок Фонду у зберігача Фонду щороку на кожного учасника Фонду до досягнення ним 18 років.

Щодо адміністрування діяльності Фонду

Адміністрування діяльності Фонду здійснюється адміністратором Фонду, який має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів та є юридичною особою, 100 % акцій (часток) якої належить державі або іншому господарському товариству, 100 % акцій (часток) якого належать державі.

Управління активами Фонду, які формуються за рахунок державних внесків, інвестиційного доходу, що утворюється в результаті розміщення та інвестування коштів учасників Фонду, штрафних санкцій, пені, інших платежів на користь учасників Фонду, здійснюється компанією з управління активами, яка діє на підставі ліцензії на провадження діяльності з управління активами.

Єдиний соціальний реєстр

Накопичення, зберігання та використання інформації про збір та ведення обліку державних внесків здійснюється у Єдиному соціальному реєстрі.

Адміністратор Єдиного соціального реєстру визначається Кабінетом Міністрів України та діє на підставі положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Компанія з управління активами та зберігач Фонду обираються Радою Фонду за результатами конкурсу та укладають договір з Радою Фонду.

Управління Фондом та контроль за його діяльністю здійснює Рада Фонду, до складу якої входять п’ять осіб, які обираються за результатами конкурсу.

Для проведення конкурсного відбору Кабінет Міністрів України утворює комісію з конкурсного відбору, яка є постійно діючим органом, затверджує її склад, призначає голову та секретаря комісії з конкурсного відбору.

Учасники Фонду та виплати

Учасником Фонду є громадянин України, народжений з 1 січня 2019 року, який має право на отримання виплати.

Для отримання виплати із системи економічного паспорта після досягнення учасником Фонду 18 років учасник повинен бути громадянином України та постійно проживати на території України протягом останніх п’яти років.

Виплати із системи економічного паспорта можуть здійснюватися на навчання, купівлю власного житла, лікування тяжких захворювань або за наявності критичних станів здоров’я, які підтверджені в установленому порядку, у будь-який час до досягнення 18 років.

Здійснення виплат учасникам Фонду у сумі, облікованій на їхніх індивідуальних рахунках, але не меншій від загальної суми державних внесків, сплачених до Фонду на користь таких учасників, гарантується державою.

Джерело: https://biz.ligazakon.net

Матеріали до теми


Оплата праці професіоналам із вищою немедичною освітою за посадою «Практичний психолог»: роз’яснення від Держпраці
Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963 (далі ...