Про інформування органів ПФУ про працевлаштування пенсіонера


Чи повинен пенсіонер повідомляти органи Пенсійного фонду в разі працевлаштування?

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що застрахована особа зобов’язана повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, виїзд за межі держави та про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення.

У разі працевлаштування особи, якій призначено пенсію, така особа протягом десяти днів надає органу, що призначає пенсію, довідку про прийняття на роботу.

Чи будуть проведені перерахунки пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»?

Відповідно до Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», до стабілізації економічної ситуації в країні дію частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зупинено.

ПФУ