...
Реєструйся

Про недопущення дискримінації під час прийняття осіб на роботу та в рекламі вакансій


Насамперед варто зазначити, що пунктом першим статті 24-1 Закону України від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР «Про рекламу» (далі — Закон № 270) передбачена заборона у рекламі про вакансії (прийняття на роботу) висувати вимоги за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших громадських об’єднаннях, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

У разі порушення вимог цієї статті, відповідно до пункту третього статті 24-1 Закону № 270, рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Вимоги до оголошення про вакансію та законні підстави для відмови у прийнятті на роботу: актуальні запитання — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Штраф, накладення якого передбачено цією статтею, є фінансовою санкцією і не належить до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

Порушник має право звернутися до Держпраці або до суду задля оскарження рішення про штраф.

У разі несплати рекламодавцем накладеного на нього штрафу протягом 15 календарних днів з дня вручення/отримання розпорядчого документа (якщо такий не був оскаржений до органу державного нагляду (контролю) або в судовому порядку) сума штрафу стягується в судовому порядку.

Який загальний текст відмови у прийнятті на роботу можна використати і на які норми законодавства при цьому слід посилатися, якщо кандидат не відповідає установленим вимогам до певної посади — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Джерело: Управління Держпраці

Курс «Підвищення кваліфікації кадровиків. ПРОФІ»

Матеріали до теми


КАДРОКОНСПЕКТ та ІНФОТЕКА: корисна інформація від редакції проєкту «КАДРОВИК.UA»
Колектив редакції журналу «КАДРОВИК.UA» постійно моніторить законодавство, відстежуючи зміни, пов’язані із трудовим правом. У разі нововведень колектив експертів пропонує вам ...
Декларації з охорони праці та послуги з отримання ліцензії в електронному вигляді: стартував експериментальний проєкт єДозвіл
Підприємці зможуть отримувати ліцензії та дозвільні документи в електронній формі. Рішення про запуск експериментального проєкту із запровадження Єдиної державної електронної ...