Реєструйся

Про недопущення дискримінації під час прийняття осіб на роботу та в рекламі вакансій


Насамперед варто зазначити, що пунктом першим статті 24-1 Закону України від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР «Про рекламу» (далі — Закон № 270) передбачена заборона у рекламі про вакансії (прийняття на роботу) висувати вимоги за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших громадських об’єднаннях, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

У разі порушення вимог цієї статті, відповідно до пункту третього статті 24-1 Закону № 270, рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Вимоги до оголошення про вакансію та законні підстави для відмови у прийнятті на роботу: актуальні запитання — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Штраф, накладення якого передбачено цією статтею, є фінансовою санкцією і не належить до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

Порушник має право звернутися до Держпраці або до суду задля оскарження рішення про штраф.

У разі несплати рекламодавцем накладеного на нього штрафу протягом 15 календарних днів з дня вручення/отримання розпорядчого документа (якщо такий не був оскаржений до органу державного нагляду (контролю) або в судовому порядку) сума штрафу стягується в судовому порядку.

Який загальний текст відмови у прийнятті на роботу можна використати і на які норми законодавства при цьому слід посилатися, якщо кандидат не відповідає установленим вимогам до певної посади — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Джерело: Управління Держпраці

Курс «Підвищення кваліфікації кадровиків. ПРОФІ»

Матеріали до теми


МОП розпочала глобальну кампанію задля сприяння соціальній справедливості
Міжнародна організація праці розгортає глобальну комунікаційну кампанію під назвою «Шлях до соціальної справедливості», спрямовану на активізацію зусиль щодо подолання нерівності ...
Додаткові підстави для відстрочки від мобілізації та звільнення з військової служби: законопроєкт № 10093
У Верховній Раді України 27 вересня 2023 року зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ...