...
Реєструйся

Про переважне право на залишення на роботі


В разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці переважне право на залишення на роботі мають працівники з більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці.

Стаття 42 Кодексу законів про працю України містить перелік працівників, яким за рівних умов продуктивності праці й кваліфікації надається перевага в залишенні на роботі, зокрема:

  • сімейним – за наявності двох і більше утриманців;
  • особам, у сім’ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;
  • працівникам із тривалим безперервним стажем роботи на підприємстві, в установі, організації;
  • працівникам, яким залишилося менше 3 років до настання пенсійного віку, після якого вони матимуть право на отримання пенсійних виплат.

Скорочення: алгоритм дій роботодавця — КАДРОКОНСПЕКТ від журналу «КАДРОВИК.UA»

Джерело: Управління Держпраці

Реорганізація підприємства: дії кадровика

Матеріали до теми


Алгоритм подання роботодавцями трудової книжки на оцифрування
Роботодавці подають трудові книжки працівників на оцифрування на порталі portal.pfu.gov.ua Першочергово подаються відомості про осіб, які найближчим часом набувають права ...
Що робити з працівниками, які залишили місце проживання і переїхали в іншу область або за кордон?
Якщо специфіка виконання роботи передбачає можливість її здійснення віддалено, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, роботодавцю доцільно прийняти рішення про переведення працівника ...