Передплати журнал

Про проведення перевірки знань з охорони праці посадових осіб


Вимоги щодо проходження навчання з питань охорони праці регулюються положеннями статті 18 Закону «Про охорону праці», нагадує Держгірпромнагляд у листі № 1/9-500, 04.01.16/28103 від 29 вересня 2013 року.

Так, відповідно до положень частини 4 статті 18 Закону посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони визначено у Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 року N 15.

Згідно з пунктом 1.7 Типового положення термін «навчання з питань охорони праці» і термін «спеціальне навчання» вживаються відповідно у таких значеннях:

  • навчання з питань охорони праці — це навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт;
  • спеціальне навчання — щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Разом з тим нормами Типового положення, як і Законом, встановлюються окремі специфічні норми, притаманні саме для навчання посадових осіб. Наприклад, розділ 5 «Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб».

Щодо проходження інструктажу посадовими особами, то зазначаємо, що згідно із пунктом 3.17 Типового положення не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

Організація проведення інструктажів з питань охорони праці врегульована у розділі 6 Типового положення.