...
Реєструйся

Про проведення стажування


Право проходити стажування за професією (спеціальністю) на підприємствах всіх форм власності, виду діяльності та господарювання, у вільний від навчання час мають здобувачі освіти закладів фахової передвищої та вищої освіти, здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр», освітнім ступенем «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» і продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Іншим випадком, коли чинним законодавством передбачається можливість стажування особи, є ситуація, коли виникає потреба у:

  • професійній підготовці;
  • перепідготовці;
  • підвищенні кваліфікації зареєстрованих безробітних.

Практиканти — здобувачі освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємстві — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

У всіх інших випадках роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу відповідно до вимог статті 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) з урахуванням вимог статті 2 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

 

З метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, під час укладення трудового договору за угодою сторін може бути встановлено випробування. Відповідно до статті 26 КЗпП, умова про випробування має бути вказана в наказі (розпорядженні) про прийняття працівника на роботу. В період випробування на працівника поширюються всі вимоги законодавства про працю.

Інструктаж, навчання, стажування при працевлаштуванні, виробнича практика: як їх оформити, організувати та правильно провести — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Джерело: Управління Держпраці

Передплата

Матеріали до теми


Повноцінні вихідні гарно впливають на емоційний і фізичний стан — дослідження в Британії
Профспілки по всій Європі закликають уряди запровадити чотириденний робочий тиждень. Там, де пішли на такий експеримент, новим режимом виявились задоволені ...