Про внесення змін до Порядку розгляду питань щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників кадрових служб центральних та місцевих органів виконавчої влади


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

15.03.2013

м. Київ

N 43
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 квітня 2013 р. за N 545/23077

Про внесення змін до Порядку розгляду питань щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників кадрових служб центральних та місцевих органів виконавчої влади

Відповідно до підпункту 12 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 року N 769, пунктів 2, 4, 12 розділу 1 Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року N 731,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку розгляду питань щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників кадрових служб центральних та місцевих органів виконавчої влади, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 18 липня 2007 року N 197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2007 року за N 887/14154, такі зміни:
1.1. У пункті 4:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
“1) заяви претендента щодо призначення на відповідну посаду;”;
підпункти 4, 5 викласти в такій редакції:
“4) документів про освіту, у тому числі про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, засвідчених в установленому законодавством порядку або кадровою службою;
5) підписаних претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документа про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 року N 214, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за N 1089/18384, засвідчених кадровою службою;”.
1.2. У тексті Порядку слово “Головдержслужба” в усіх відмінках замінити словами “Нацдержслужба України” у відповідному відмінку.
2. Відділу методичного забезпечення діяльності кадрових служб Нацдержслужби України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України згідно з розподілом обов’язків.

Голова
Нацдержслужби України

В. Толкованов

 

Матеріали до теми


Захист журналістів під час відрядження в райони воєнних дій: новий Закон
3 серпня набув чинності Закон України від 8 липня 2022 року № 2382-IX «Про внесення змін до деяких законів України ...
Підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги під час воєнного стану: новий законопроєкт
Верховна Рада України прийняла законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги у ...