Про підвищення розмірів пенсій у зв’язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 квітня 2013 р. N 264
Київ

Про підвищення розмірів пенсій у зв’язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що у 2013 році для підвищення розміру пенсій з 1 березня згідно з частиною другою статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” застосовується коефіцієнт 1,0298. Підвищенню підлягають пенсії, обчислені згідно із зазначеним Законом та Законами України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” і “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” за зверненнями, які надійшли до 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться підвищення пенсії.

2. Внести до пункту 3 Порядку підвищення розміру пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” у зв’язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 341 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 19, ст. 1001; 2007 р., N 32, ст. 1304, ст. 1312; 2008 р., N 31, ст. 984; 2012 р., N 24, ст. 918), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2013 р. N 264

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 3 Порядку підвищення розміру пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” у зв’язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника

 

1. В абзаці третьому слова і цифри “доплати до пенсії, встановленої згідно з підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. N 654 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., N 54, ст. 1810),” виключити.

2. В абзаці четвертому слова і цифри “розмірів виплат, встановлених згідно з пунктом 7 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 530 “Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст. 1396),” виключити.

3. Абзац шостий після слів і цифр “(Офіційний вісник України, 2010 р., N 57, ст. 1968)” доповнити словами і цифрами “, підвищень до пенсії, встановлених згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1381 “Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., N 2, ст. 51), пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. N 327 “Про підвищення рівня соціального захисту населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., N 32, ст. 1184)”.

4. Абзац сьомий після слів і цифр “(Офіційний вісник України, 2010 р., N 57, ст. 1968)” доповнити словами і цифрами “, підвищень до пенсії, встановлених згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. N 327 “Про підвищення рівня соціального захисту населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., N 32, ст. 1184)”.

5. Абзац восьмий викласти в такій редакції:

“розмір пенсій, обчислений відповідно до частини першої статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з урахуванням пунктів 9, 11 і 12 Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1210 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 92, ст. 3343), та щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1309 “Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3218), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” (Офіційний вісник України, 2010 р., N 57, ст. 1968);”.

6. В абзаці дев’ятому слова і цифри “розмірів виплат, встановлених згідно з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. N 745 “Про встановлення деяких розмірів виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2011 р., N 55, ст. 2186)” замінити словами і цифрами “підвищень до пенсії, встановлених згідно з пунктами 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1381 “Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., N 2, ст. 51), пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. N 327 “Про підвищення рівня соціального захисту населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., N 32, ст. 1184)”.

____________

 

Матеріали до теми


Зміни в переліках посад фармацевтів і професіоналів у галузі охорони здоров’я: наказ МОЗ
Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ) скоригувало свій наказ від 28 жовтня 2002 року № 385, яким затвердженні переліки ...
Захист журналістів під час відрядження в райони воєнних дій: новий Закон
3 серпня набув чинності Закон України від 8 липня 2022 року № 2382-IX «Про внесення змін до деяких законів України ...