Передплати журнал

Про внесення змін до Порядку використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних


Про
внесення змін до Порядку використання коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття та здійснення
контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних

Постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття

від 14 липня 2010 року N 183

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

30 липня 2010 р. за N 579/17874

Відповідно до статті 11
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття”, постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 N
435 “Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення
оплачуваних громадських робіт”, пункту 13 Статуту Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття правління Фонду ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Порядку
використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття та здійснення контролю під час
організації оплачуваних громадських робіт для безробітних, затвердженого
постановою правління Фонду від 16.10.2008 N 69, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 05.11.2008 за N 1077/15768, такі зміни:

1.1. Пункт 2 викласти в
такій редакції:

“2. Фінансування
організації оплачуваних громадських робіт за рахунок коштів Фонду здійснюється
для безробітних осіб, які не отримують допомогу по безробіттю.

Для безробітних осіб
незалежно від отримання ними допомоги по безробіттю фінансування організації
оплачуваних громадських робіт за рахунок коштів Фонду здійснюється у випадках:

ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, стихійного лиха, екологічної та техногенної катастрофи,
що не пов’язані з ризиком для життя;

звернення місцевої
державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради щодо
організації робіт, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають
потребам громади, регіону і сприяють їх соціальному розвитку.

Фінансування
організації оплачуваних громадських робіт відповідно до цього пункту Порядку
здійснюється в межах коштів Фонду, передбачених на цю мету бюджетом Фонду та
кошторисами центрів зайнятості, на які покладено виконання функцій робочих
органів виконавчої дирекції Фонду.”.

1.2. Абзац четвертий
пункту 3 після слова “інвентарю” доповнити словами “та
господарських матеріалів”.

2. Виконавчій дирекції
Фонду подати постанову правління на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.

3. Ця постанова набирає
чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова
правління Фонду
 

О.
Шевчук
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Віце-президент
з виконавчої роботи

Асоціації міст України 

 
М. В. Пітцик 

Президент
Спілки орендарів

та підприємців України

 
В. Хмільовський 

Матеріали до теми


Закон щодо ведення електронних трудових і звітування про працевлаштування осіб з інвалідністю набрав чинності
6 листопада 2022 року набув чинності Закон України від 18 жовтня 2022 року № 2682-IХ «Про внесення змін до деяких ...