...
Реєструйся

Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2013

м. Київ

N 72/78
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2013 р. за N 288/22820

Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я

Відповідно до статті 34 Закону України “Про загальну середню освіту”, абзацу другого пункту 56 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 778,
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Інструкцію про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, що додається.
2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Єресько О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним органам управління освітою та охороною здоров’я, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, закладів охорони здоров’я забезпечити дотримання вимог цієї Інструкції.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 січня 1996 року N 25/20 “Про затвердження Інструкції про звільнення від перевідних і випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України за станом здоров’я”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 лютого 1996 року за N 98/1123.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Жебровського Б. М., заступника Міністра охорони здоров’я України Толстанова О. К.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д. В. Табачник

Міністр охорони
здоров’я України

Р. В. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Всеукраїнського громадського
соціально-політичного об’єднання
“Національна асамблея
інвалідів України”

В. М. Сушкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України
01.02.2013 N 72/78
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2013 р. за N 288/22820

 

Інструкція
про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 778, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2008 року N 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008 року за N 151/14842 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2009 року N 1151), Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2008 року N 319, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 травня 2008 року за N 383/15074.
2. Інструкція визначає підстави та порядок звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров’я згідно із Переліком захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров’я, зазначеним у додатку (далі – перелік захворювань).
3. Від проходження державної підсумкової атестації звільняються:
3.1. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів за наявності захворювань, визначених переліком захворювань.
3.2. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17 – 18 1 Закону України “Про відпустки”.
4. Учням (вихованцям), які за станом здоров’я можуть бути звільнені від проходження державної підсумкової атестації, необхідно подати за місцем навчання такі документи:
заяву батьків, одного із батьків або їх законних представників;
висновок лікарсько-консультаційної комісії (далі – ЛКК) закладу охорони здоров’я за місцем спостереження дитини, засвідчений печаткою відповідного закладу охорони здоров’я.
4.1. Учням (вихованцям) загальноосвітніх навчальних закладів, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17 – 18 1 Закону України “Про відпустки”, необхідно додатково подати за місцем навчання такі документи:
довідку (довільної форми), видану жіночою консультацією для жінок, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
заяву учнів (вихованців) (у разі досягнення повноліття), які перебувають у відпустці для догляду за дитиною.
5. Інформація про захворювання, яке дає можливість звільнення учнів (вихованців) від проходження державної підсумкової атестації, має бути зафіксована лікуючим лікарем в одній з форм первинної облікової документації:
N 026/о “Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку)”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року N 302;
N 112/о “Історія розвитку дитини”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року N 302;
N 025/о “Медична карта амбулаторного хворого N ___”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974;
N 025-1/о “Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року N 302;
N 086/о “Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974.
6. Підставою для звільнення від проходження державної підсумкової атестації є рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, на основі якого видається наказ керівника цього навчального закладу.
7. Учні (вихованці), які не мають можливості пройти державну підсумкову атестацію в установлений строк через хворобу, не включену до переліку захворювань, зобов’язані надати медичну довідку закладу охорони здоров’я, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу їм надається право пройти державну підсумкову атестацію, відповідно до пунктів 3.4, 3.9, 3.10 розділу III Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2008 року N 319, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 травня 2008 року за N 383/15074.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

О. В. Єресько

Директор департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. К. Хобзей

 

Додаток
до Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я

 

Перелік
захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров’я

N з/п

Назва захворювання

Допуск до проходження державної підсумкової атестації

1

Інфекційні та паразитарні хвороби

1.1

Гострі інфекційні хвороби (вірусні, бактеріальні та паразитарні)

Після одужання та закінчення строку ізоляції під контролем клініко-лабораторних обстежень

1.2

Активний туберкульоз органів дихання і поза легеневих локалізацій

Через рік після виліковування за рішенням ЛКК, за участю лікаря – дитячого фтизіатра

2

Злоякісні новоутворення всіх локалізацій

Через півроку після завершення лікування, у фазі ремісії, під контролем клініко-лабораторних обстежень. Для хворих дітей, які отримували лікування із трансплантацією стовбурових клітин, через рік після завершення лікування, у фазі ремісії, під контролем клініко-лабораторних обстежень

3

Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

3.1

Анемії (середньотяжкі і тяжкі форми), пов’язані з харчуванням, гемолітичні анемії

Після закінчення лікування та нормалізації показників крові під контролем клініко-лабораторних досліджень

3.2

Апластичні анемії вроджені

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

3.3

Апластичні анемії набуті

Через рік після закінчення спеціального лікування та нормалізації показників крові під контролем клініко-лабораторних досліджень

3.4

Гемофілія (тяжкі форми)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

3.4.1

Гемофілія (легкі та середньотяжкі форми)

Після закінчення спеціального лікування та нормалізації показників крові під контролем клініко-лабораторних досліджень

3.5

Агранулоцитоз

Через 6 місяців з моменту ремісії

3.6

Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа)

Не менше ніж через один рік після нормалізації рівня тромбоцитів

3.7

Геморагічний васкуліт

Після закінчення лікування та нормалізації показників крові під контролем клініко-лабораторних досліджень

3.8

Стан після трансплантації кісткового мозку, печінки, нирок, інших органів

Через 5 років після закінчення імуносупресивної терапії в стадії клініко-лабораторної ремісії

3.9

Вроджені імунодефіцитні стани, що супроводжуються рецидивами інфекційних ускладнень, патологічними змінами кровотворної системи, інших органів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

4

Хвороби ендокринної системи

4.1

Захворювання гіпофіза, щитоподібної залози, наднирників, паращитовидних залоз із значним або помірним порушенням функції в стані клініко-гормональної субкомпенсації або декомпенсації на фоні медикаментозної терапії

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

4.2

Стан після медичних процедур на ендокринній залозі (оперативне видалення, в тому числі часткове, променева терапія тощо) в стані клініко-гормональної субкомпенсації або декомпенсації на фоні замісної терапії

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

4.3

Цукровий діабет (стан клініко-метаболічної субкомпенсації або декомпенсації)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

5

Розлади психіки та поведінки

5.1

Шизофренія, інші психотичні розлади, що потребують стаціонарного лікування

Після закінчення стаціонарного лікування за висновком лікаря – дитячого психіатра

5.2

Невротичні, пов’язані зі стресом, соматоформні розлади, що потребують стаціонарного лікування

Після закінчення стаціонарного лікування за висновком лікаря – дитячого психіатра

5.3

Депресивні, маніакальні та асоційовані з ними поведінкові розлади, що потребують стаціонарного лікування

Індивідуально за висновком ЛКК з обов’язковою участю лікаря – дитячого психіатра

5.4

Комбіновані вокальні та моторні тики (синдром Туретта) у разі тяжких стійких проявів, що зумовлюють соціальну дезадаптацію

Після стабілізації клінічного стану за висновком лікаря – дитячого психіатра

5.5

Розлади зі спектру аутизму

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

6

Хвороби нервової системи

6.1

Хронічні не прогресуючі захворювання нервової системи в резидуальному періоді (дитячий церебральний параліч, наслідки перенесених інфекційних захворювань нервової системи, травм тощо)

Через рік після початку захворювання, індивідуально за висновком ЛКК з обов’язковою участю лікаря – дитячого невролога

6.2

Прогресуючі захворювання нервової системи (м’язова дистрофія, розсіяний склероз тощо)

Індивідуально за висновком ЛКК з обов’язковою участю лікаря – дитячого невролога

6.3

Захворювання нервової системи в гострому та відновному періодах (6 – 12 місяців з початку захворювання)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

6.4

Епілепсія та епілептичні синдроми із судомами два рази на місяць та частіше

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації. В інших випадках індивідуально за висновком ЛКК з обов’язковою участю лікаря – дитячого невролога

6.5

Spinabifida (неповне закриття хребетного каналу) з вираженими і різко вираженими руховими і тазовими порушеннями

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

7

Хвороби ока та придаткового апарату

7.1

Запальні захворювання рогівки, склери, судинної оболонки, сітківки, зорового нерва, які мають прогресуючий або рецидивуючий перебіг

У період ремісії

7.2

Одностороння та двостороння афакія або артіфакія

Через 3 місяці після хірургічного втручання, далі – індивідуально залежно від результату лікування

7.3

Глаукома з декомпенсацією внутрішньоочного тиску після хірургічного лікування на одному або на обох очах

Не менше ніж через 6 місяців після операції, далі – індивідуально залежно від результату лікування

7.4

Ускладнена дегенеративна міопія незалежно від ступеня (при хронічній периферичній дистрофії сітківки з наявністю передрозриву чи розриву)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

7.5

Стан після хірургічного втручання на рогівці, скловидному тілі, сітківці

Не менше ніж через 6 місяців після операції, далі – індивідуально залежно від результату

7.6

Проникаючі поранення і контузії органу зору середнього і важкого ступенів тяжкості

Не менше ніж через 6 місяців після травми, далі – індивідуально залежно від результату

8

Двостороння приглухуватість III, IV ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації, що проводиться в усній та письмовій формах зі сприйняттям тексту на слух

9

Хвороби системи кровообігу

9.1

Гостра ревматична лихоманка

Через один рік після останньої атаки під контролем клініко-лабораторних обстежень

9.2

Хронічні ревматичні захворювання серця з явищами хронічної серцево-судинної недостатності II, III ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.3

Артеріальна гіпертензія II, III ступенів (діагноз повинен бути підтверджений медичним обстеженням у стаціонарних умовах)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.4

Неревматичні ураження клапанного апарату серця і м’яза (міокардити, ендокардити та перикардити) серця з явищами хронічної серцево-судинної недостатності II, III ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.5

Кардіоміопатії (дилатаційна, гіпертрофічна, рестриктивна)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.6

Вроджені аномалії системи кровообігу з явищами хронічної серцево-судинної недостатності II, III ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.7

Стани після хірургічних втручань на серці з явищами хронічної серцево-судинної недостатності II, III ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.8

Хронічна серцево-судинна недостатність II, III ступенів

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

9.9

Порушення серцевого ритму та провідності (одержують протиаритмічні лікарські засоби; отримали лікування методом радіочастотної абляції та (або) з імплантованим кардіостимулятором)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

10

Хвороби органів дихання

10.1

Хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів, вроджені аномалії легені з частими загостреннями (3 рази на рік і більше), та (або) явищами дихальної недостатності (II, III ступенів), та (або) легеневою гіпертензією

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

10.2

Хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів, вроджені аномалії легені з рідкими загостреннями (до 2 разів на рік)

Після закінчення загострення

10.3

Бронхіальна астма (важкий перебіг) неконтрольована або частково контрольована

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

10.4

Муковісцидоз середнього і важкого ступенів тяжкості

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

10.5

Операції з приводу вад розвитку легенів (кіст, лобарної емфіземи, гіпоплазії, секвестрації) і бронхоектатичної хвороби

Через 6 місяців після операції

10.6

Пневмонія, підтверджена рентгенологічним дослідженням

Після одужання

10.7

Саркоїдоз

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

10.8

Операції на органах межистіння (трахеї, стравоході, при доброякісних пухлинах і кістах)

Через 6 місяців після операції

10.9

Операції з приводу діафрагмальної грижі:

 

а) неускладнені

Через 6 місяців після операції

б) за наявності дихальної недостатності

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11

Хвороби органів травлення

11.1

Виразка шлунка та (або) дванадцятипалої кишки

Після закінчення загострення

11.2

Неспецифічний виразковий коліт

Після закінчення загострення

11.3

Хвороба Крона (середньоважка та важка форми)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.4

Синдром короткої кишки

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.5

Операції на товстій кишці і аноректальній ділянці, ускладнені нетриманням калу

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.6

Хронічний гепатит з високим або помірним ступенем активності та (або) фіброзом

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.7

Фіброз печінки та (або) цироз печінки

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.8

Печінкова недостатність

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

11.9

Хронічний панкреатит

Після закінчення загострення

12

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

12.1

Псоріаз, атопічний дерматит / екзема, токсична еритема у стадії загострення

Після закінчення загострення

12.1.1

Розповсюджені та часто рецидивуючі (2 рази на рік і більше) форми захворювань, зазначених у позиції 12.1

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

12.2

Аутоімунні хвороби з рецидивуючим та хронічним перебігом (пемфігус, дерматит Дюрінга, бульозний епідермоліз – проста форма, псоріаз артропатичний, субкорнеальний пустульоз Снеддона-Вількінсона

У період ремісії захворювання

12.3

Бульозний епідермоліз – дистрофічна форма, склеродермія з проявами склеродактилії, спадковий кератоз долонно-підошовний, пігментна ксеродерма, псоріаз артропатичний зі стійкими руховими порушеннями

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

13

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

13.1

Ревматоїдний артрит, юнацький (ювенільний) артрит та інші запальні артропатії з порушенням функції суглоба і частими загостреннями (2 рази на рік і більше)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

13.2

Системні хвороби сполучної тканини

У період ремісії під контролем клініко-лабораторних обстежень

13.3

Деформації хребта та (або) грудної клітки III, IV ступенів із значними порушеннями функції органів грудної клітки (не оперовані)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

13.3.1

Стан після операції щодо деформації хребта та (або) грудної клітки

Через 6 місяців після оперативного втручання

14

Хвороби сечостатевої системи

14.1

Гломерулярні хронічні захворювання нирок, швидко прогресуючий нефритичний синдром, хронічний нефротичний синдром, спадкова нефропатія

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.2

Хронічний тубулоінтерстіціальний нефрит у стадії зворотного розвитку

Через 3 місяці після останнього загострення

14.3

Хронічна та неуточнена ниркова недостатність зі стійким порушенням функції нирок

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.4

Гострий нефритичний синдром

14.4.1

При нормалізації ниркових функцій

Через 6 місяців після виписки зі стаціонару

14.4.2

За наявності синдрому артеріальної гіпертензії

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.5

Гострий тубулоінтерстіціальний нефрит

Через 3 місяці після виписки зі стаціонару, далі – індивідуально залежно від результату

14.6

Дизплазія нирок, що супроводжується артеріальною гіпертензією

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.7

Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

14.7.1

Гормонорезистентний варіант перебігу

Після закінчення проведення патогенетичної терапії

14.7.2

Гормонозалежний варіант перебігу

Через 2 роки після проведеної патогенетичної терапії у період стійкої ремісії

14.8

Гостра ниркова недостатність різного ґенезу

14.8.1

При зниженні клубочкової фільтрації

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.8.2

При відсутності порушення функції нирок

Через 2 роки після закінчення патогенетичної терапії

14.9

Спадковий нефрит (синдром Альпорта)

14.9.1

З порушенням функції нирок, за наявності нефротичного синдрому та/або артеріальної гіпертензії

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.9.2

При відсутності порушення функції нирок

Через 3 місяці після виписки зі стаціонару

14.10

Оперовані ускладнені вади розвитку нирок і сечовивідних шляхів

14.10.1

З порушенням уродинаміки та функції нирок

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

14.10.2

Без порушення уродинаміки та функції нирок

Через 3 місяці після виписки зі стаціонару

14.11

Операція з приводу варикоцеле, крипторхізму

Через 2 тижні після виписки зі стаціонару

15

Вагітність

15.1

Патологічна вагітність

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

16

Операція з приводу апендициту

Через 2 тижні після виписки зі стаціонару

17

Операція з приводу пахвинної, пупкової грижі

Через 2 тижні після виписки зі стаціонару

18

Операція з приводу непрохідності кишечника

Через 1 місяць після виписки зі стаціонару

19

Переломи кісток верхніх кінцівок

Через 1 місяць з дня зняття іммобілізації при проходженні державної підсумкової атестації, яка проводиться в письмовій формі (при переломах кісток провідної руки)

20

Переломи кісток нижніх кінцівок

Через 8 тижнів з дня зняття іммобілізації

21

Переломи черепа, хребта

Через 3 місяці після виписки зі стаціонару, далі – індивідуально залежно від результату

22

Черепно-мозкові травми, травматичні ушкодження спинного мозку

22.1

Без наслідків або з мінімальними неврологічними порушеннями

Через 2 місяці після отримання травми

22.2

Зі стійкими помірно вираженими і вираженими неврологічними порушеннями

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

23

Наслідки травм, отруєнь та інших впливів зовнішніх причин з вираженими і різко вираженими порушеннями функцій органів і систем

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

24

Стан, пов’язаний з наявністю штучного отвору (трахеостома, гастростома, езофагостома, ілеостома, колостома, цістостома тощо)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації

25

Важкі порушення мови (моторна і сенсорна алалія, афазія, виражена дизартрія)

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації, що проводиться в усній формі

26

Високий ступінь заїкання

Мають право на постійне звільнення від проходження державної підсумкової атестації, що проводиться в усній формі

27

Захворювання, які не увійшли в цей перелік та призвели до помірних, виражених і різко виражених обмежень життєдіяльності (функціональні класи 2 – 4)

Індивідуально за висновком ЛКК

28

Захворювання, яке потребує лікування за кордоном

Після повернення з лікування за кордоном питання вирішується індивідуально відповідно до діагнозу та періоду перебігу захворювання

29

Захворювання, яке потребує реабілітації в умовах санаторно-курортного закладу

Після повернення з реабілітації питання вирішується індивідуально відповідно до діагнозу та періоду перебігу захворювання

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

О. В. Єресько

Директор департаменту реформ та
розвитку медичної допомоги

М. К. Хобзей

 

Матеріали до теми


Більше часу для наукової діяльності: ухвалено закон про зменшення навчального навантаження на викладачів
В кінці минулого тижня Верховна Рада України ухвалила закон про підтримку наукової роботи в закладах вищої освіти. Ініціативні та інноваційні ...
Законопроєкт щодо вдосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців, посадових осіб та військовими званнями взято за основу
За результатами розгляду на пленарному засіданні 5 червня Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону ...