...
Реєструйся

Зміст номера №4 – 2013


МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Сташенко Олена
Закон «Про зайнятість населення» — новації для роботодавця (Продовження)
Змінено принцип обмеження розміру допомоги по безробіттю. За умови отримання статусу безробітного допомога по безробіттю призначається з 8-го дня після реєстрації особи в центрі зайнятості як безробітної. Розмір максимальної допомоги по безробіттю є єдиним по всій Україні. Раніше він обмежувався середньою заробітною платою по регіону, де була зареєстрована безробітна особа, а тепер дорівнює чотирьом прожитковим мінімумам для працездатних осіб, тобто не залежить від зареєстрованого місця проживання безробітного.

Рожнов Віктор
Трудові книжки: внесення записів
Зразки записів про час догляду за інвалідом І групи, про період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю, про призначення та припинення виплати допомоги по безробіттю, про прийняття на роботу за конкурсом та ін.

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Степаненко Тетяна
Про захист персональних даних працівників
Як бути підприємству, якщо працівник відкликає раніше надану згоду на обробку персональних даних? Чи звільнення від реєстрації баз персональних даних звільняє і від обробки персональних даних?

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Васильова Зоя
Курс «Трудове законодавство: через прості знання — до складних практичних рішень». Заняття 4. Роль представницьких організацій найманих працівників
Розглядаються поетапні дії щодо створення профспілкової організації зі статусом первинної, що входитиме до складу вже діючої профспілки у певній галузі (приміром, зі статусом всеукраїнської), а також особливості її діяльності, право на кошти і майно, які вона може мати у своїй власності, про її повноваження та незалежність діяльності, гарантії і права члена профспілки, відповідальність за порушення прав профспілкової організації. Матеріал ілюстровано зразками документів, створюваних у первинній профспілковій організації.

Рожнов Віктор
Курс «Кадрове діловодство: для початківців і профі». Заняття 4. Прийняття рішень з персоналу. Оформлення наказів (розпоряджень)
Приймаємо рішення з персоналу. Оформляємо накази (розпорядження). Розглядаємо особливості прийняття на роботу певних категорій працівників (іноземців, громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, інвалідів, молодих спеціалістів (робітників), неповнолітніх, надомників, сумісників, тимчасових, сезонних працівників); додаткові умови прийняття на роботу (конкурсний відбір, проведення медичного огляду); алгоритм прийняття на роботу.

СУДОВА ПРАКТИКА

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про визнання дій протиправними, поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу» від 12 грудня 2012 року

Постанова Подільського районного суду м. Києва «Про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних» від 7 лютого 2013 року

ДІЛОВОДСТВО

Загорецька Олена
Методика розроблення типових і примірних номенклатур справ
Стаття стане в пригоді працівникам міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також інших центральних установ, великих корпорацій, концернів і компаній, що мають мережу підлеглих підприємств, установ і організацій, відокремлених філій та відділень, при підготовці типових і примірних номенклатур справ. Для чого призначені типові і примірні номенклатури справ і що вони установлюють, з яких етапів складається підготовка номенклатур справ, для чого складають довідковий апарат, як оформлюють номенклатуру справ, коли і кому подають на розгляд, погодження й затвердження номенклатуру справ — ці питання висвітлено у матеріалі.

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ

Клименко Олександр
Банк посадових інструкцій для екзотичних посад: CRM-менеджер
Перемога підприємства у конкурентних змаганнях на ринку товарів і послуг залежить від побудови взаємовигідних відносин з клієнтами. Такі взаємовідносини налагоджують CRM-менеджери, менеджери по роботі з клієнтами, клієнт-менеджери, аccount-менеджери. Проте у Класифікаторі професій такі назви посад відсутні. Замість них рекомендуємо використовувати у кадровій документації більш узагальнені професійні назви робіт менеджерського спрямування, розширюючи їх за допомогою похідних слів. Які саме і як правильно розробити посадові інструкції для відповідних працівників — дізнаєтеся зі статті…

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • 4 лютого 2003 року працівника призначили на посаду головного спеціаліста в органи місцевого самоврядування і він склав присягу. 19 липня 2011 року у нього настає граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування — 60 років. 
  Стаж служби в органах місцевого самоврядування станом на 19 липня 2011 року становить 8 років 5 місяців 15 днів. У період з 9 листопада 1971 року до 20 грудня 1973 року працівник проходив строкову службу в Прикордонних військах Комітету державної безпеки при Раді Міністрів СРСР.     
  Чи має він право, виходячи на пенсію у зв’язку з досягненням граничного віку, на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 10 місячних посадових окладів?
 • Чи зараховується до педагогічного стажу для нарахування надбавки за вислугу років період роботи в житлово-комунальній організації (кімнаті школяра) на посаді педагога-організатора фізкультурно-масової роботи, педагога-організатора виховної фізкультурно-масової роботи, педагога-організатора спортивно-масової роботи з грудня 1987 року до серпня 1992 року. До 1987 року працівник педагогічного стажу не мав. З 1987 року до травня 1992 року він навчався на заочному відділенні у Державному інституті фізичної культури і спорту за спеціальністю «Фізична культура і спорт» й отримав кваліфікацію «Викладач фізичної культури». Із серпня 1992 року працює на посаді викладача у технікумі (зараз — коледж). Згідно з додатком 5 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти СРСР від 16 травня 1985 року № 94, кімнати школяра при житлово-експлуатаційних організаціях (п. І) і самі житлово-експлуатаційні організації (п. VІІ) належали до переліку навчальних закладів, установ, організацій, час роботи в яких зараховується до педагогічного стажу працівників освіти.
 • На підприємстві працює електрогазозварник з 1 липня 2008 року, який з 8 жовтня 2008 року до 5 червня 2010 року проходив альтернативну службу на цьому самому підприємстві. Після проходження альтернативної служби він і далі працює на підприємстві на умовах повної робочої зайнятості. За час проходження альтернативної служби працівникові нараховувалася заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески згідно з чинним законодавством, зокрема і до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Чи зараховується до страхового стажу для оплати листків непрацездатності період проходження альтернативної служби?
 • Педагогічний працівник будинку дитячої та юнацької творчості має стаж роботи чотири роки, закінчив торговельний технікум, має художні здібності, навчає дітей, які були переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. За результатами чергової атестації йому встановлено 9-й тарифний розряд. Чи правомірні дії атестаційної комісії, якщо працівник не має вищої освіти?   
  Педагогічний працівник має стаж роботи 11 років, закінчив гірничий технікум, керує зразковою ізостудією. Ставка заробітної плати працівника встановлюється на рівні 9-го тарифного розряду. Чи має право атестаційна комісія встановити йому 10-й тарифний розряд?
 • Згідно з колективним договором Державного територіального галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» непрацюючим пенсіонерам залізниці, нагородженим під час роботи знаками «Почесний залізничник», «Почесний працівник транспорту України», «Залізнична слава» трьох ступенів, надається щомісячна матеріальна допомога у розмірі 100 грн., яка за рік становить 1200 грн. Матеріальну допомогу надає роботодавець. Чи оподатковується така допомога?
 • Викладач «А» відповідно до наказу мала перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 18 жовтня 2007 року до 3 серпня 2010 року. На цей період за строковим трудовим договором прийнято викладача «Б». Працівниця «А» вирішила вийти на роботу з 1 вересня 2009 року на умовах неповного робочого часу з педагогічним навантаженням 360 год. (видано відповідний наказ). При цьому залишилося 700 вакантних годин. Працівник «Б» згоден на такий обсяг. Чи змінюється статус працівника «Б»?

ОПЛАТА ПРАЦІ

Цимбалюк Світлана
Проектування основної заробітної плати: що для цього потрібно знати, який підхід обрати, як реалізувати (Продовження)
У сучасних умовах неможливо ефективно управляти персоналом без розроблення конкурентного компенсаційного пакета, справедливої, прозорої системи оплати праці та гідного рівня винагороди. Проектування основної заробітної плати — це фундамент, база для розроблення усієї політики оплати праці на підприємстві. Недооцінювання роботодавцями, керівниками й навіть деякими фахівцями з управління персоналом ролі основної заробітної плати в мотиваційному механізмі працівників є поширеною помилкою, що може мати негативні наслідки для підприємства. Адже невдоволення працівників наявною системою оплати праці, зокрема розміром основної заробітної плати, низька лояльність і мотивація можуть спричинити неналежне виконання обов’язків, погіршення результатів праці і трудової дисципліни та звільнення працівників. Отже, докладніше про заробітну плату — у матеріалі.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • ● Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про ранги державних службовців» від 4 лютого 2013 року № 91
 • ● Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, послуг з професійної орієнтації осіб» від 3 січня 2013 року № 2
 • ● Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження примірних штатних нормативів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» від 7 грудня 2012 року № 1018
 • ● Лист Міністерства соціальної політики України «Про грошову компенсацію за невикористану відпустку» від 21 червня 2012 року № 207/13/116-12
 • ● Лист Міністерства соціальної політики України «Про розгляд звернення» від 12 жовтня 2012 року № 1055/13/84-12
 • ● Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо забезпечення соціальними гарантіями педагогічних працівників» від 26 листопада 2012 року № 1892/5/123-12
 • ● Лист Державної інспекції України з питань праці «Щодо порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці» від 5 листопада 2012 року № 422/21/01/02-12