Пропонуються чергові гарантії для мобілізованих працівників


Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проекту закону № 4670 (доопрацьований) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій для працівників на час виконання обов’язків у зв’язку з мобілізацією.

Законопроектом пропонується зберегти попередню роботу (посаду) за депутатами місцевих рад, які працювали у раді на постійній основі та були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією.

При цьому, прийняття (повернення) на державну службу та на службу в органи місцевого самоврядування осіб, які були призвані на військову службу у зв’язку з мобілізацією, пропонується здійснюватися без конкурсного відбору та спеціальної перевірки. Відповідні зміни передбачається внести до Кодексу законів про працю, до законів «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про засади запобігання і протидії корупції».

Під час засідання члени Комітету підтримали пропозицію авторів щодо врегулювання нагальної проблеми прийняття осіб на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування після призову їх у зв’язку з мобілізацією на попередню посаду без конкурсного відбору та без проведення спеціальної перевірки.

Водночас, народні депутати зазначили, що прийняття в запропонованій авторами редакції статті 119 Кодексу законів про працю не узгоджуються із чинною нормою, яка гарантує призваному на мобілізацію працівнику збереження роботодавцем місця роботи, посади і середнього заробітку, навіть в тому разі, коли буде відбуватися реорганізація, зміна штатного розпису, структури підприємства, установи організації.

На думку членів Комітету, запропоноване авторами доповнення дозволить роботодавцю не зберігати за працівником робоче місце, змінювати штатний розпис тощо, а особа, яка повертається з військової служби у зв’язку з мобілізацією може бути працевлаштована роботодавцем на іншу посаду і навіть на інше підприємство.

Тобто, існуюча редакція статті 119 Кодексу зобов’язує роботодавця зберігати робоче місце за мобілізованим працівником, як наприклад, у випадку збереження робочого місця особи, яка знаходиться у відпустці для догляду за дитиною по досягненню нею трирічного віку. Комітет пропонує врахувати висловлені зауваження і пропозиції.