Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати»

Дата публікації: 04.02.2021

Метою розроблення цього проєкту Закону є визначення вичерпного переліку видів грошових доходів, за порушення строків виплати яких громадянам нараховується компенсація. Оскільки, у частині другій статті 2 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19 жовтня 2000 року № 2050-ІІІ (далі — Закон № 2050-ІІІ), передбачено, що під доходами слід розуміти грошові доходи громадян, які вони одержують на території України і які не мають разового характеру, у переліку видів доходів (пенсії, соціальні виплати, стипендії, заробітна плата, грошове забезпечення) зазначено позицію «та інші».

Проєктом Закону «Про внесення змін до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» від 9 липня 2020 року № 3817 внесено зміни до Закону № 2050-ІІІ, а саме:

1. У частині другій статті 2:

— абзац другий викладено в такій редакції:

«пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством)»;

— в абзаці п’ятому слова «та інші» виключили;

доповнили частину абзацами шостим — восьмим такого змісту:

 «сума індексації грошових доходів громадян;

 суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника».

2. Абзац четвертий статті 6 викладений в такій редакції:

«коштів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інших цільових соціальних фондів, а також коштів, що спрямовуються на їх виплату з бюджету».

Отже, у проєкті Закону крім виключення з абзацу п’ятого статті 2 слова «та інші» її було доповнено, і тепер компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, які вони одержують на території України і які не мають разового характеру:

пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством;

соціальні виплати;

стипендії;

заробітна плата;

сума індексації грошових доходів громадян;

суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.