Передплати журнал

Як самостійно виправити помилки в ф. № 1ДФ — алгоритм від ДПС


Податківці нагадують: порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків за ф. № 1ДФ є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

Повідомлення щодо допущених помилок у поданому податковому розрахунку містить перелік кодів помилок. При розгляді контролюючим органом звітного нового або уточнюючого податкових розрахунків, повторно надісланий звіт підлягає відбракуванню за кодом помилки 73 з причин дублювання, про що повідомляється суб’єкту господарювання. Такий запис направляється до відома і вилученню не підлягає.

При здійсненні коригування показників розділу I податкового розрахунку, для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» — на виключення рядка. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0» — на введення рядка.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1» — рядок на виключення, а в другому — «0» — рядок на введення.

При здійсненні коригування показників розділу II податкового розрахунку, зокрема, для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір — виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

При цьому, дублювати всі інші правильні показники податкового розрахунку не потрібно.

Разом із звітним новим та уточнюючим податковим розрахунком платник податку має право надати пояснення проведених виправлень.