Реєструйся

Призваний на військову службу працівник втрачає право на щорічну відпустку за час перебування на службі: роз’яснення Держпраці


ЗАПИТАННЯ

Чи можна отримати мобілізованому працівнику підприємства компенсацію за основну щорічну відпустку?

 

ВІДПОВІДЬ

Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку здійснюється відповідно до статті 9 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі – Закон № 504).

Комплект «Графік відпусток на 2023 рік»від
Замовити • Для довідок: (063) 590-97-54 

Згідно із Законом України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» (далі – Закон № 2352), який набрав чинності  19 липня 2022 року,  пункт 2 частини першої статті 9 Закону № 504  щодо зарахування стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, викладено в такій редакції:

“2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу), крім випадків, коли за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігалися місце роботи та посада на підприємстві на час призову”.

 

Таким чином, призваний на військову службу у ЗСУ під час мобілізації на особливий період працівник набував право на щорічну відпустку за час перебування на службі до дня набуття чинності Законом № 2352, тобто по 18 липня 2022 року включно.

Журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку
Формат (розмір): 210×297 мм • Обсяг: 60 с.

Відповідно до вимог статті 24 Закону № 504, грошова компенсація за всі не використані дні щорічної відпустки виплачується у разі звільнення працівника (ч. 1 ст. 24 Закону № 504).

Окрім того, за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою ніж 24 календарних дні (ч. 4 ст. 24).

Джерело: Східне міжрегіональне управління Держпраці

Військовий облік: методика ведення. Спецвипуск № 2, 2023

Матеріали до теми