Роботодавцям заборонятиметься вимагати особисті дані працівників

Дата публікації: 13.11.2019

Цього тижня Верховна Рада України розгляне законопроект № 1148 від 29 вересня 2019 року, який спрямований на захист прав працівників на особисте і сімейне життя. Законодавча ініціатива передбачає заборону для роботодавців вимагати особисті дані у працівників.

Так, статтю 22 КЗпП, крім існуючих у ній норм (будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається), буде доповнено частиною четвертою, відповідно до якої при укладенні, зміні та припиненні трудового договору особам, які поступають на роботу, та працівникам гарантується право на особисте та сімейне життя.

Проектом передбачено, що у випадках, якщо роботодавець вимагає від осіб, які приймаються на роботу, вищенаведені відомості, такі особи мають право відмовити в наданні відповідної інформації, що не може бути підставою для відмови у прийнятті на роботу.

На думку автора законопроекту, реалізація його положень сприятиме посиленню гарантій захисту прав працівника на особисте та сімейне життя при прийнятті на роботу, а також надасть змогу привести положення КЗпП у відповідність до міжнародних стандартів.

Буде змінено також статтю 25 КЗпП.

Думку експерта щодо практичної реалізації цього законопроекту читайте в статті «Чи можна вимагати відомості про сімейні стосунки працівників: спитайте у кадровика».