Передплати журнал

Розірвання трудових відносин у разі смерті або безвісті відсутності роботодавця — фізособи: новий проєкт постанови КМУ


Законодавство про працю тривалий час містило колізію щодо можливості й порядку припинення дії трудового договору у випадку смерті роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою. У такому разі єдиним способом юридичного оформлення припинення таких відносин було звернення до суду із заявою про встановлення юридичного факту припинення трудових відносин із роботодавцем.

Однак із 19 липня 2022 року чинний Закон № 2352, який доповнив статтю 36 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) новою підставою для припинення трудового договору — смерть роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою.

Для реалізації цієї норми Міністерство економіки України розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку припинення трудового договору у разі смерті роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою».

Для припинення трудового договору працівник подаватиме в електронній або паперовій формі до будь-якого районного, міськрайонного, міського центру зайнятості, філії регіонального центру зайнятості:

  • заяву про припинення трудового договору з викладенням відповідної інформації про смерть роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою та згоду на обробку персональних даних;
  • копії документів, що підтверджують обставини, зазначені в пункті 8-1 частини 1 статті 36 КЗпП (за наявності);
  • завірені в установленому порядку копію документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний контролюючий орган — паспорт громадянина України з відповідною відміткою);
  • інформацію про роботодавця: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) роботодавця — фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або індивідуальний податковий номер (для фізичної особи — підприємця);
  • копію примірника трудового договору або наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, а в разі їхньої відсутності — відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • копію трудової книжки (за наявності).

Джерело: БУХГАЛТЕР.UA

Посібник «Припинення трудових договорів у зв’язку зі смертю працівника або роботодавця»

Матеріали до теми


Електронний документообіг: пам’ятка для роботодавця від Держпраці
В умовах війни особливого значення для роботодавців набувають нові інструменти, що дають можливість, зокрема, віддалено ухвалювати необхідні рішення з урахуванням ...
Чи надають обов’язкову неоплачувану відпустку без заяви роботодавцю: приклад Верховного Суду
Верховний Суд розглянув спір звільненої працівниці й роботодавця, предметом якого стало звільнення через прогул, адже працівниця не подала особисто роботодавцю ...
Додаткові підстави звільнення з військової служби під час воєнного стану: Закон набув чинності
1 жовтня набув чинності Закон України від 20 вересня 2022 року № 2599-IX «Про внесення зміни до статті 26 Закону ...
Чи можна прийняти на роботу працівника без документа про освіту?
Ситуація Під час прийняття на посаду секретаря працівник не подав документа про освіту, проте пообіцяв надати диплом, коли забере його ...