Реєструйся

Розроблено Типове положення щодо «гендерного» радника


Заступник Міністра з питань європейської інтеграції О. Чуркіна презентувала Типове положення про радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, розроблене Мінсоцполітики на виконання Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року.

Метою діяльності радників є участь у формуванні та реалізації державної політики з питань забезпечення ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі та забезпечення застосування ґендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади / місцевого самоврядування у процесі децентралізації.

Посада радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків має стати штатною, що дозволить забезпечити збереження інституційної пам’яті та сталість застосування ґендерних підходів у діяльність органів влади.

Повноваження радника:

— пов’язані з питаннями управління персоналом в органі виконавчої влади / місцевого самоврядування (внутрішня діяльність):

• організація проведення гендерних аудитів;
• внесення пропозицій до колективних договорів і щодо створення необхідних умов для працівників із сімейними обов’язками;
• запобігання дискримінації за ознакою статі;

— пов’язані з виконанням функцій органу виконавчої влади / місцевого самоврядування (основні функції):

• надання пропозицій для урахування ґендерного аспекту при розробці нормативно-правових актів і розпорядчих документів, застосування позитивних дій з подолання асиметрії, дисбалансу на відповідній території чи в галузі та їх припинення;
• розробки та моніторингу нормативно-правових актів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
• застосування ґендерного бюджетування;

— пов’язані зі створенням умов для належного виконання функцій органом виконавчої влади / місцевого самоврядування, що включає комунікаційні заходи (допоміжні функції):

• внесення пропозицій щодо удосконалення статистичної звітності та участь у розробці «Ґендерних портретів України / галузі / області / району / міста / об’єднаної територіальної громади»;
• підвищення рівня обізнаності щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
• висвітлення питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на офіційному сайті органу виконавчої влади / місцевого самоврядування та у засобах масової інформації.

Також обговорювалося питання статусу радника, порядок призначення радника на посаду та підпорядкування, компетенцій і порядку відбору, прав та обов’язків, підвищення кваліфікації та навчання.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Чи оплатять заяви-розрахунки, які ФССУ прийняв, але не встиг профінансувати до 1 січня: відповідь Фонду
Наприкінці минулого року фахівці Фонду соціального страхування України (далі — ФССУ) здійснювали фінансування заяв-розрахунків в оперативному режимі — кошти для ...
Додаткові документи до заяви-розрахунку: запитання до ПФУ
Запитання: Чи має фізична особа — підприємець, що працює за загальною системою оподаткування, подавати до заяви-розрахунку для отримання «лікарняних» додаткові ...
Комплаєнс-контроль: поняття, переваги й запровадження
З масштабуванням бізнесу, закономірним є процес виходу на зовнішні ринки й розширення комерційних зв’язків. Водночас може виникнути питання про запровадження ...