...
Реєструйся

Про обмеження спільної роботи близьких родичів


Обмеження щодо спільної роботи родичів на державному і недержавному підприємствах відрізняється. Чим саме, роз’яснює Микола Бойко, експерт журналу «КАДРОВИК.UA», доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адвокат.

Обмеження роботи родичів на підприємствах державної форми власності

Дії роботодавця залежать насамперед від форми власності підприємства, установи, організації (далі — підприємство), де працюють вказані особи, та від їхнього статусу.

Статтею 251 КЗпП передбачено, що роботодавець вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному й тому самому підприємстві осіб, які є близькими родичами чи свояками (як-от, батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри й діти подружжя), якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні одне одному.

На підприємствах державної форми власності порядок запровадження таких обмежень установлено окремим законодавством. В Україні досі є чинною Постанова 1933 року. Відповідно до пунктів 16 і 17 зазначеної постанови (в редакції Постанови № 593), заборонено спільну службу на одному й тому самому підприємстві осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також брати,сестри, батьки й діти подружжя), якщо їхня служба пов’язана з безпосередньою підпорядкованістю або підконтрольністю одне одному. Виняток із цього правила може допускатися стосовно:

 • працівників, що обіймають безпосередньо підпорядковані або підконтрольні виборні посади;
 • фахівців сільського господарства, які працюють у державних сільськогосподарських підприємствах і організаціях, а також в науково-дослідних установах сільського господарства, розташованих у сільській місцевості;
 • працівників лінійних підприємств залізничного транспорту, крім головних бухгалтерів і касирів цих підприємств;— працівників плавального складу суден річкового флоту й працівників експлуатаційних підприємств і організацій річкового транспорту (за винятком розташованих в обласних центрах), крім головних бухгалтерів і касирів цих підприємств і організацій;
 • працівників дорожніх організацій, що експлуатують автомобільні шляхи загального користування, крім головних бухгалтерів і касирів цих організацій;
 • працівників з експлуатаційно-технічного обслуговування лінійних істанційних споруд зв’язку, радіо й телебачення;
 • працівників будівельно-монтажних і містобудівельних поїздів, механізованих колон та інших пересувних спеціальних будівельних формувань,крім головних бухгалтерів і касирів цих організацій;
 • лікарів лікарсько-профілактичних і санітарно-профілактичних установ охорони здоров’я;
 • наукових і педагогічних працівників, лекторів, бібліотекарів і бібліографів у всіх наукових, навчальних і виховних закладах;
 • артистів, художників і музикантів державних театрів, художніх колективів і студій;
 • працівників польових геологічних експедицій, партій, загонів і дільниць;
 • фахівців лісового й водного господарства, працівників освіти, медичних працівників, працівників культурно-освітніх закладів, працівників підприємств роздрібної торгівлі й громадського харчування споживчої кооперації, які працюють у сільській місцевості;
 • працівників ставкових і озерних рибоводних господарств, рибальських заводів, нерестово-вирощувальних господарств і риборозплідників, крім головних бухгалтерів і касирів цих підприємств.

Обмеження роботи родичів на підприємствах недержавної форми власності

На підприємстві недержавної форми власності роботодавець може як запроваджувати,так і не запроваджувати обмеження щодо спільної роботи осіб, які є близькими родичами чи свояками. Водночас такі обмеження можуть запроваджуватися не лише на посадах керівників,спеціалістів та інших службовців, а й на інших роботах. Крім того, зазначені обмеження діють лише тоді, коли близькі родичі у зв’язку з виконанням ними трудових обов’язків підпорядковані чи підконтрольні одне одному безпосередньо. Про безпосередню підпорядкованість і підконтрольність працівника на підприємстві має бути зазначено в його функціональних обов’язках (посадових інструкціях), які затверджує керівник підприємства, і з якими працівників мають ознайомити під розписку.

Звернути увагу!

Постановою № 593 передбачено обмеження не будь-якої спільної роботи родичів, а лише спільної служби, тобто роботи службовців (керівників, спеціалістів тощо). А отже, на робітників ця постанова не поширюється (як-от, на робітника й бригадира, в підпорядкуванні якого перебуває цей робітник).