...
Реєструйся

Щодо продовження щорічної відпустки у зв’язку з знаходженням на лікарняному по догляду за дитиною


До Головного управління Держпраці звернулася працівниця, стосовно відмови керівництва закладу подовжити кількість днів щорічної відпустки, так як під час неї знаходилась на лікарняному по догляду за дитиною та просить надати роз’яснення щодо правомірності відмови прийняти листок непрацездатності до розгляду.

Надання всім працівникам щорічної оплачуваної відпустки є реалізацією їх права на відпочинок, яке закріплене статтею 45 Конституції України. Умови, тривалість і порядок надання працівникам відпусток визначають Кодекс законів про працю України та Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону № 504 у випадку тимчасової непрацездатності працівника, підтвердженої у встановленому порядку, щорічна відпустка (основна, додаткова) переноситься на інший період або продовжується. Така можливість передбачена і ст. 78 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП), згідно з якою в щорічну відпустку не включаються дні хвороби працівника.

Продовжувати/переносити відпустку на дні лікарняного по догляду за дитиною (іншим членом сім’ї) не можна. Тому якщо працівник у період щорічної відпустки доглядає за хворою дитиною, то відпустка на дні хвороби дитини не продовжується. Пояснюється це тим, що у трудовому законодавстві йдеться про хворобу в період відпустки саме працівника. Лікарняний по догляду в період відпустки працівнику не видадуть (пп. 3.11 і 3.15 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян затвердженої наказом МОЗ від від 13 листопада 2001 року № 455). Отже, документально підтвердити цей факт неможливо. І навіть якщо листок непрацездатності по догляду був помилково виданий, дні тимчасової непрацездатності, що припадають на період відпустки, оплаті не підлягають (ч. 6 ст. 22 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV). Тому можна зробити висновок: лікарняний по догляду за дні хвороби, що припадають на період відпустки, оплаті не підлягає, а відпустку не продовжують і не переносять.