Реєструйся

Щодо строків виплати заробітної плати


Роз’яснення надає головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Яна Ягодовська.

Згідно зі статтею 24 Закону України “Про оплату праці” (далі – Закон) терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі або нормативному акті роботодавця з дотриманням норм законодавства. При цьому заробітна плата має виплачуватися не рідше ніж два рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше від семи днів після закінчення періоду, за який проводиться виплата. Тобто зазначеними нормами встановлено, що заробітна плата виплачується не рідше ніж два рази на місяць, а отже, підприємство може виплачувати заробітну плату і три рази на місяць.

Першою половиною місяця вважаються 15 календарних днів з першого до 15 числа, а другою половиною – з 16-го до 30 (31) числа. Тобто заробітна плата за першу половину місяця має виплачуватися в період не пізніше як з 16-го до 22 числа, а за другу половину – з першого до сьомого числа.

Частиною другою ст.24 Закону встановлено якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. При цьому наступна виплата заробітної плати буде проводиться у дні, визначені колективним договором або іншим нормативним актом підприємства.

Заробітна плата виплачується за фактично відпрацьований час на підставі табеля обліку робочого часу, який заповнюється за звітній місяць (з першого до 15-го та з 16-го до 31 числа).

За порушення строків виплати заробітної плати відповідно до ст. 36 Закону за порушення законодавства про оплату праці винні особи притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Оплачена роботодавцем участь працівника у семінарі вважається доходом такого працівника, отриманим у вигляді додаткового блага
ЗАПИТАННЯ Чи підлягає оподаткуванню ПДФО участь у семінарі (конференції, навчанні) найманого працівника, якщо семінар (конференція, навчання) проводиться за профілем діяльності ...