Щодо врахування зовнішніх сумісників у звіті з ЄСВ


На підприємстві працюють зовнішні сумісники. Чи потрібно в звіті з ЄСВ — у таблиці № 1, в обов’язкових реквізитах п. 15 «Середньооблікова кількість штатних працівників» та «Штатна чисельність» — враховувати таких працівників?

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок) — консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435.

Нормативно-правовим актом для розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників та штатної чисельності є Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286 (Наказ № 286; Інструкція № 286).

Дія Інструкції № 286 поширюється на всіх юридичних осіб, їхні філії, представництва та інші відокремлені підрозділи (підприємство), а також на фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю.

Середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які повинні уточнюватися відповідно до наказів про прийом, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору.

До облікової кількості включаються штатні працівники, які:

• фактично з’явилися на роботу, включно з тими, які не працювали з причин простою;
• прийняті на роботу з терміном випробування;
• прийняті або переведені за ініціативою адміністрації на роботу на неповний робочий день або неповний робочий тиждень;
• перебувають у службових відрядженнях, у т. ч. закордонних;
• уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особистою працею (надомники). До облікової кількості штатних працівників надомники включаються за кожний календарний день як цілі одиниці;
• прийняті для заміщення працівників, які тимчасово відсутні (через хворобу, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством або колективним договором, та з інших причин);
• працюють згідно з договорами (розпорядженнями, наказами) за межами підприємства;
• направлені для виконання робіт вахтовим методом;
• прийняті на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості згідно з договором з роботодавцем про надання дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних;
• іноземні громадяни, якщо вони оформлені згідно з національним законодавством та одержують заробітну плату;
• студенти денних відділень навчальних закладів, аспіранти, а також учні професійно-технічних навчальних закладів, з якими укладені трудові договори.

Анна Мілієнко-Самсонова,
головний редактор Єдиної електронної системи «КАДРОВИК-онлайн»

Повна версія статті — у газеті «Кадри і зарплата» № 23, 2016.

Придбати видання